Enquesta sobre protecció gonadal en radiografia digital.

Enquesta sobre protecció gonadal en radiografia digital.

09.01.2023

Article original: Carlos Eduardo Martins Dias Cardoso, Paul Bezzina, Jonathan L. Portelli. Gonad contact shielding in digital radiography: A questionnaire survey. 2023; 158: 110620.

DOI: 10.1016/j.ejrad.2022.110620

Sociedad: European Society of Radiology (ESR), @ESR_Journals

Paraules clau: Gònades, Radiografia digital, Protecció gonadal.

Abreviatures i acrònims utilitzats: Control automàtic d'exposició (AEC), Procediment de diagnòstic per imatges (DIP), Radiografia digital (DR), Camp de visió (FOV), Contacte de gònades (GCS), Regió d'interès (ROI), Societat de Radiògrafs Mèdics de Malta (SRM), Universitat de Malta(UM).

Línia editorial de el nombre

European Journal of radiology és una revista internacional mensual que té com a objectiu comunicar i informar sobre els darrers desenvolupaments en imatges amb articles de recerca originals. Els temes són molt variats i van des d'articles de radioprotecció, intel·ligència artificial, passant per les especialitats de cardiovascular, tòrax, gastrointestinal, genitourinari, cap i coll, múscul esquelètic, neuroradiologia, pediatria i medicina nuclear. 

Motius per a la selecció

La protecció gonadal en radiologia convencional és un tema que requereix entrenament per part del radiographer perquè sigui efectiu. Em semblava interessant saber l'opinió i la manera de treballar a diferents hospitals. Es continua treballant amb la llei vigent de fer servir el protector gonadal en casos puntuals o s'han quedat amb el costum anterior que és fer servir sempre el protector. 

Resum

L'ús de protecció de contacte gonadal (GCS) als departaments de radiologia ha variat entre països possiblement perquè, fins fa poc, no hi havia un consens acordat amb evidència mixta que en recolzés l'ús. Aquest estudi té com a objectiu explorar l‟ús i l‟opinió dels radiògrafs sobre GCS en radiografia digital (DR) i avaluar si l‟ús de GCS per part dels radiògrafs està associat amb el seu gènere, qualificació educativa més alta i/o anys d‟experiència .

Es va enviar una enquesta en línia per correu electrònic als participants potencials a través de la Society of Medical Radiographers Malta (SRM), així com publicacions a les xarxes socials a les pàgines locals de radiografia. Es va utilitzar estadística descriptiva i inferencial per analitzar les dades recol·lectades.

Gairebé la meitat dels radiòlegs registrats que treballen a departaments de radiologia a Malta (n = 101/203) va completar l'enquesta (taxa de resposta del 49,7 %). El 61,4% dels radiògrafs participants van indicar que "sovint" utilitzen GCS en alguns pacients, amb el 56,4% afirmant que perceben GCS com una eina eficaç per protegir les gònades d'exposició a la radiació a la RD. Així mateix, el 56,4% va afirmar que l'ús de GCS està guiat per normes locals i/o departamentals. Si bé el 58,4% va indicar que el gènere dels pacients no afecta l'ús de GCS, l'edat dels pacients sí que ho fa Influir en el seu ús. No es va observar una associació estadísticament significativa entre la probabilitat que els radiògrafs utilitzin GCS i el gènere, qualificació educativa més alta i/o anys d'experiència.

Alguns conceptes erronis i incerteses entre els radiògrafs sobre els beneficis i riscos utilitzant GCS es van observar. Els departaments locals de radiologia han de revisar els seus protocols i avaluar la necessitat duna actualització alineada amb les últimes recomanacions.

Valoració Personal

Coneixent la pràctica habitual del radiographer en radiologia convencional i de la importància que té protegir les zones més radiosensibles quan fem radiografies crec que és important que aquest tipus d'investigacions tinguin més quantitat de dades per poder arribar a consensos sobre com i quan és efectiu utilitzar protecció gonadal ja que hi ha molta variabilitat a l'hora d'exercir-se dia a dia.

Mónica Arias Rodríguez
Hospital de Palamós. Girona. TSIDMN.

marias@ssibe.cat

Noticias Relacionadas

Aspectes controvertits de les imatges a l'abús infantil: segona taula rodona del grup de treball sobre abús infantil de la Societat Europea de Radiologia Pediàtrica.
Aspectes controvertits de les imatges a l'abús infantil: segona taula rodona del grup de treball sobre abús infantil de la Societat Europea de Radiologia Pediàtrica.
Artefactes i Pitfalls de la mamografia amb contrast: Consells i trucs per evitar interpretacions errònies.
Artefactes i Pitfalls de la mamografia amb contrast: Consells i trucs per evitar interpretacions errònies.
Eficàcia i seguretat de la SBRT per a les metàstasis de la columna vertebral: una revisió sistemàtica i metanàlisi per a la preparació d'una guia de pràctica d'ESTRO.
Eficàcia i seguretat de la SBRT per a les metàstasis de la columna vertebral: una revisió sistemàtica i metanàlisi per a la preparació d'una guia de pràctica d'ESTRO.
Recomanacions per a la coordinació dels serveis de Neurologia i Neurorradiologia en l'atenció a pacients amb esclerosi múltiple.
Recomanacions per a la coordinació dels serveis de Neurologia i Neurorradiologia en l'atenció a pacients amb esclerosi múltiple.