Comunicació amb el pacient en radiologia: Posada al dia.

Comunicació amb el pacient en radiologia: Posada al dia.

04.11.2022

Article original: Andrea G.Rockall, Caroline Justich, Thomas Helbich, Valerie Vilgrain. Patient communication in radiology: Moving up the agenda. European Journal of Radiology, 155 (2022)110464

DOI: 10.1016/j.ejrad.2022.110464

Sociedad: European Society of Radiology (ESR), @ESR_Journals

Paraules clau: Comunicació amb el pacient, Humanització, Informació del pacient, Donar males notícies i Portal del pacient.

Abreviatures i acrònims utilitzats: IR (Radiologia intervencionista) i US (Ecografia).

Línia editorial de el nombre

European Journal of radiology és una revista internacional mensual que té com a objectiu comunicar i informar sobre els darrers desenvolupaments en imatges amb articles de recerca originals. La temàtica és molt variada i va des d'articles d'intel·ligència artificial, passant per les especialitats de cardiovascular, tòrax, gastrointestinal, genitourinari, cap i coll, múscul esquelètic, neuroradiologia, medicina nuclear, pediatria, radioprotecció i una secció especial en aquest número amb 10 articles basats en Soft Skills. 

Motius per a la selecció

En el camp de la radiologia, en què la tecnologia avança a passos de gegant, és totalment necessari humanitzar els serveis i centrar-nos també en el pacient i en les seves necessitats comunicatives més essencials. Afortunadament en els darrers anys han aparegut campanyes de suport posant el focus al pacient i afavorint que aquest disposi de tota la informació necessària. 

Resum

L'experiència del pacient es considera cada cop més com un indicador de qualitat i està estretament relacionada amb la seguretat i l'eficàcia clínica. Un dels principis centrats en l'atenció al pacient és la comunicació. La comunicació efectiva amb el pacient i la seva família ha de ser empàtica, conèixer el dia a dia i involucrar el pacient en la presa de decisions.

La radiologia està molt integrada en l'atenció al pacient i juga un paper molt important en la seva experiència. La bona comunicació amb el pacient, així com entre lequip de professionals de la salut, millora potencialment la coordinació de l'atenció, la seguretat i els resultats, augmentant la satisfacció del pacient i disminuint el cost de l'atenció.

La manera com ens comuniquem amb els pacients ha evolucionat en els últims anys. Amb l'ús creixent de comunicacions digitals i portals electrònics segurs. El ritme es va accelerar amb la davant la pandèmia, cosa que va requerir flexibilitat i adaptació a aquests processos, alhora que es reconeixia la necessitat de garantir l'accés equitatiu als que tenen una alfabetització digital limitada.

Els serveis de radiologia han de proporcionar una varietat d'informació abans de l'atenció del pacient per a preparar-los correctament. Aquesta informació ha de fer servir un llenguatge senzill, apropiat i comprensible. L'accessibilitat és vital.

La comunicació cara a cara amb els pacients involucra tot l'equip, inclosos recepcionistes, tècnics radiòlegs, infermeria i metges radiòlegs. És crucial que tot el personal sigui conscient de l'impacte de les comunicacions amb els pacients, tant verbals com no verbals. L'entorn físic del servei també aporta comunicació no verbal i hauria de proporcionar un entorn acollidor i tranquil, que no sempre és fàcil d'aconseguir a causa de les càrregues de treball als serveis de radiologia.

A més dels principis generals d'una bona comunicació cara a cara, hi ha diverses àrees d'atenció (al servei de radiologia) on hem de capacitar per reconèixer i abordar necessitats específiques:

 • Pacients pediàtrics
  En funció de l'edat, gairebé sempre s'hi inclou els pares o cuidadors. Tant el nen com el pare necessiten saber què esperar, així com la responsabilitat del consentiment informat. Les explicacions adequades seran molt importants, particularment per als procediments invasius, per evitar l'estrès i el trauma i facilitar la màxima col·laboració.
 • Pacients d'edat avançada
  Els serveis de radiologia requereixen enfocaments reflexius i compassius per abordar les necessitats dels pacients. La comunicació pot ser difícil a causa de problemes de visió i/o audició i pot haver-hi barreres causades per l'accés deficient al telèfon mòbil, correu electrònic o internet.
 • Radiologia intervencionista
  S'ha d'incloure els pacients en les discussions sobre qualsevol procediment a què se sotmeti, ha de conèixer els riscos i beneficis, per assegurar el consentiment informat. Els pacients poden tenir alts nivells d'estrès quan hi assisteixen acudeixen a un procediment intervencionista. És fonamental apostar per les explicacions clares i tranquil·litzadores.
 • Ecografia
  Al llarg de l'ecografia, la majoria dels pacients volen rebre el resultat a l'instant. Proporcionar el resultat pot ser gratificant professionalment, no obstant això, hi pot haver una pressió afegida a haver de comunicar males notícies. Aquest important aspecte de la radiologia no sol incloure's als programes de formació.

Amb l'excepció dels procediments intervencionistes i ecografies, la comunicació del resultat és unidireccional del radiòleg al metge del pacient.

En una enquesta de 628 pacients, el 88% dels enquestats va pensar que seria beneficiós revisar les imatges amb un expert, i el 81% va indicar interès a fer-ho, tot i que només el 28% va reconèixer que els radiòlegs eren metges. La majoria (68%) volien resultats immediats.

Els informes dictats tradicionals continuen sent el format més comú, amb una estructura limitada o un lèxic estandarditzat. Això millora la comunicació entre radiòlegs i metges remitents, però el lèxic és complex per als pacients. L'avenç de les tecnologies, incloses les solucions d'intel·ligència artificial, haurien d'ajudar utilitzant plantilles d'elements comuns i facilitant la comprensió del llenguatge i incorporant-hi possibles consultes virtuals.

Cada cop més els pacients reben els seus resultats a través de plataformes digitals. S'ha trobat que la comprensió del pacient del resultat de la radiologia és menor quan el resultat es rep per primera vegada a través d'un portal digital. En un portal no hi ha cap explicació o interpretació senzilla proporcionada pel metge de referència.

Un gran estudi de millora de la qualitat que va utilitzar una enquesta electrònica sobre l'experiència del pacient a radiologia va recopilar més de 26000 enquestes durant 1 any. El 75% dels comentaris que provenen dels pacients es queixaven de la naturalesa incomprensible de l'informe.

Els factors humans diferencien clarament com els pacients perceben els seus radiòlegs, com queda demostrat en les qualificacions de 1259 radiòlegs a RateMDs (web americana). Les paraules més comunes a les crítiques positives van ser: atent, expert i professional. Les paraules més comunes en les crítiques negatives van ser: groller, causa dolor i poc professional. Per tant, les qualificacions dels pacients es veuen marcadament afectades per la percepció dels factors relacionats amb el personal.

Necessitem adaptar-nos a la tecnologia disponible, a les necessitats canviants i al compromís creixent dels nostres pacients. Desenvolupar una cultura de comunicació respectuosa i empàtica és fonamental per al nostre objectiu. És essencial monitoritzar les bones pràctiques i identificar-ne les necessitats a través dels pacients. Hi ha l'esperança que amb el desenvolupament de la Intel·ligència Artificial per a la detecció primerenca de malalties, es disposi de temps extra que es pugui reassignar a la interacció directa amb el pacient.

Valoració Personal

Una revisió molt interessant d'un tema molt bàsic que tots hauríem de tenir integrat i fer-ho eficientment.

Un dels punts forts és la presència de diversos estudis que confirmen la importància de lopinió dels pacients, com qualifiquen la seva experiència en el servei de radiologia basant-se en la percepció dels factors de comunicació rebuts.

Un dels punts febles de l'article és la simplicitat d'algunes recomanacions de comunicació amb el pacient, per exemple, en la preparació de proves, ens recomanen fer servir un llenguatge senzill i clar, etc.

Aquest article m'ha reconnectat amb allò més essencial, posar el focus en el pacient com a persona i comunicar-nos d'una manera més efectiva amb el nostre entorn.

Cecilia Aynés Suárez
Parc Taulí Hospital Universitari. Sabadell. TSIDMN.

caynes@tauli.cat @CAynes4

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.