Formació Externa

Presentem tots els cursos i esdeveniments, externs a ACTEDI, relacionats amb el món de la imatge per al diagnòstic.
Tots els esdeveniments inclosos en aquesta categoria tenen un conveni de col·laboració amb les entitats organitzadores que ofereixen un preu especial al soci d'ACTEDI i/o un aval de reconeixement d'interès professional.

Homologació de titols.

L'homologació d'un títol estranger a un d'espanyol, per tal d'accedir a una professió regulada, implica la possibilitat d'exercir aquesta professió en condicions equiparables als professionals que compten amb títols espanyols habilitants per a aquesta pràctica.

Setmana de Seguretat en RM.

La Setmana de la Seguretat en la Ressonància Magnètica (RM), celebrada la darrera setmana de juliol, commemora la tràgica mort de Michael Colombini, petit de 6 anys que va morir el 2001 colpejat per una bala d'oxigen dins d'un equip de RM als Estats Units, un esdeveniment que subratlla la importància crucial de la seguretat a RM.