Formació Externa

Formació Externa

Presentem tots els cursos i esdeveniments, externs a ACTEDI, relacionats amb el món de la imatge per al diagnòstic.

Tots els deveniments inclosos en aquesta categoria tenen un conveni de col·laboració amb les entitats organitzadores that ofereixen a preu special al soci d'ACTEDI i/o aval de reconeixement d'interès professional.

Noticias Relacionadas

IIIa Jornada d'Aplicació de noves tecnologies en Imatge per al Diagnòstic i Radioteràpia i Dosimetria
IIIa Jornada d'Aplicació de noves tecnologies en Imatge per al Diagnòstic i Radioteràpia i Dosimetria
IIª Jornada de Tècnics Superiors d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
IIª Jornada de Tècnics Superiors d'Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.
Aula Clínic.
Aula Clínic.