2024 - Curs Ressonància Magnètica. (7a edició).

METODOLOGIA

El curs té una estructura teoricopràctica, i es desenvolupa en classes virtuals de 5 hores, amb els seus respectius descansos, on l'alumne estarà assistint en directe i juntament amb els seus companys als ensenyaments que imparteix el teacher. Tot això comptant amb un àudio i un vídeo de gran calidad.

Realización en modo streaming a través de la plataforma ZOOM d'ACTEDI. (Acreditado con un curso presencial por CCFCPS y por CFC).
Es comptarà amb consola de RM per les explicacions dels protocols i la seva planificació, així com de visualitzadors DICOM on each alumne podrà processar thes cases clínics i participar of the discusió over thes mateixos.

Es comptarà amb simulador de RM que donarà support a les classes teoricopràctiques, permetent l'alumne reconèixer, apply i entendr la correcta planificació dels estudis i detectant els paràmetres que afectan a la qualitat de la imatge.

 

REQUISITOS TÈCNICS OBLIGATORIS PER PODER-SE INSCRIURE

- Conexión a internet de calidad y estable.

- Cámara web.

- Micròfon i altaveus.

- PC per a la realització de les classes.

ACTEDI no es fa responsable de les averies, deficiències o mancances que l'alumne pugui tenir pel que fa als requisits sol·licitats.

 

Dirigit a:

Tècnics Especialistes en Imatge per a el Diagnòstic.

Tecnologías en radiología.

Licencias en producción de Bioimágenes.

Radiología de los residentes.

Lloc:

Plataforma ZOOM de l'ACTEDI

Programa:

PROGRAMA
Mòdul bases de la ressonància magnètica
Dia 13 de gener de 2024
15.00 a 15.30 Benvinguda, inauguració del curs.
15.30 a 17.00 Recordatori de les diferents famílies de seqüències existents. Estructura básica de la secuencia (diagrama). Utilidad de cada secuencia. Ejemplo de imagen y aplicación de cada secuencia.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
17:00-18:00 Actualitat de les seqüències. Es presentaran las secuencias más actuales con Dixon, Psir, DWIS, SWI o SWAN. Estructura básica de la secuencia (diagrama). Utilidad de cada secuencia. Ejemplo de imagen y aplicación de cada secuencia.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18.10 a 19.10 Parámetros básicos de las secuencias. Utilitat i aplicabilitat de cadascun per a una bona relació qualitat/temps.
19:10 a 20:00 Seguretat en ressonància. Recordatori de seguretat i darrers avenços o actualitat.
19:30 a 19:40 3er control d'assistència i descans.

Dia 20 de gener de 2024
15:00-16:00 Antenes de ressonància. Estructures bàsiques i classificació. Actualitat de les antenes. Digitalització del senyal.
16:00 a 17:00 Artefactes. D'on provenen i com corregir-los.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
17:00 a 18:30 Contrastos amb base de gadolini. Històric i actualitat de les molècules de contrast. Conflictes de salut derivats del gadolini. Contrastos hepatoespecífics. Contrast i embaràs o lactància.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:30 a 19:20 RM alt camp Vs sota camp. Diferències entre camp obert i tancat. Diferències de tècnica i ús.
19:20 a 19:30 3er control d'assistència i descans.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre el tractat al mòdul.

Mòdul de Neuro
Dia 27 de gener de 2024
15:00-18:00 Estudis de cap. Anatomia bàsica. Recordatori de les seqüències utilitzades segons patologies (Sangrats, Epilèpsia, Esclerosi múltiple, Estudis de diferents tumoracions benignes i malignes,). Programació dels diferents tipus destudis (suport de simulador).
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 19:00 Simulador: Què passa en canviar diferents paràmetres dels estudis cranials? Optimització de les seqüències. Control del senyal/soroll. Paràmetres que influeixen i es varien en modificar-ne d'altres.
18.15 a 18.25 2n control d'assistència i descans.
19:00 a 19:30 Casos clínics de les patologies vistes anteriorment, on els alumnes faran servir un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:30 a 19:40 3er control d'assistència i descans.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de crani.

Dia 3 de febrer de 2024
15.00 a 15.30 Seqüència de perfusió. Perfusió T1 i T2. Aplicabilitat i protocols.
15.30 a 16.30 Difusió, tensor de difusió i espectroscòpia. Vòxel simple i multivoxel. Aplicació clínica.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
16.40 a 17.30 Funcional. Paradigmes. Tipus destudis funcionals (prospectius o retrospectius). Estudis funcionals en investigació.
17:50 a 18:00 2n control d'assistència i descans.
17:30 a 18:15 Avanços en IRM de recerca (Deep learning i IA)
18.15 a 18.25 3er control d'assistència i descans.
18:25 a 20:00 Taller teòric-pràctic de reconstrucció d'imatges DTI a 7T (Tracte 3T Vs 7T).

Dia 10 de febrer de 2024
15:00 a 18:00 Estudi de parells cranials. Conducte auditiu intern, òrbita, resta de parells cranials. Programació dels diferents tipus destudis (suport de simulador). Seqüències més utilitzades i utilitat. Quan i perquè de la utilització del contrast.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 19:00 Simulador: Què passa en canviar diferents paràmetres dels estudis de parells cranials? Optimització del senyal/soroll. Com afecta la qualitat de la imatge treballar amb talls fins? Observar els paràmetres més habituals per optimitzar la qualitat de la imatge en aquest tipus d'estudis i com afecta la qualitat i la relació senyal soroll o el dipòsit calòric la seva manipulació.
18.30 a 18.40 2n control d'assistència i descans.
19:00 a 19:20 Casos clínics de les patologies vistes anteriorment, on els alumnes faran servir un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:20 a 19:30 3er control d'assistència i descans.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de parells cranials.

Dia 17 de febrer de 2024
15:00-16:00 Estudis de coll. Diferenciació de les àrees bàsiques del coll. Seqüències estàndard. Reptes amb les seqüències de saturació greixosa i com millorar-les. Programació de les seqüències bàsiques (suport de simulador).
16:00-17:00 Estudis d'hipòfisi. Anatomia bàsica per RM. Interpretació de les seqüències bàsiques en aquests estudis. Seqüències dinàmiques. Identificació de patologies bàsiques. Programació de les seqüències bàsiques (suport de simulador).
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
17.00 a 17.30 Estudis de l'articulació temporomandibular (ATM). Interpretació de les seqüències més importants en aquests estudis segons les patologies més freqüents. Anatomia bàsica per RM. Programació de les seqüències bàsiques (suport de simulador).
17.30 a 17.40 2n control d'assistència i descans.
17:40 a 18:50 Simulador: Què passa en canviar diferents paràmetres dels estudis de coll, hipòfisi i ATM? Optimització del senyal/soroll. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per adaptar-nos al pacient? Com afecta la qualitat de la imatge treballar amb talls fins? Observar els paràmetres més habituals per optimitzar la qualitat de la imatge en aquest tipus d'estudis i com afecta la qualitat i la relació senyal soroll o el dipòsit calòric la seva manipulació.
18:50 a 19:00 3er control d'assistència i descans.
19:00 a 19:30 Casos clínics de les patologies vistes anteriorment, on els alumnes faran servir un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de parells cranials.

Dia 24 de febrer de 2024
15.00 a 18.00 Estudis de columna. Seqüències bàsiques i utilitat en diferents patologies (diferenciació de columna traumàtica, infecciosa i tumoral). Programació dels diferents estudis (suport de simulador) Què ens aporta el T2 i el T1? Utilitat de la seqüència STIR. Les seqüències més actuals (Dixon, Psir, T1 dual, …) què aporten i saber si es poden fer servir en totes les patologies. Estudis de columna completa.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:00 Simulador: Què passa en canviar diferents paràmetres de columna? Optimització del senyal/soroll. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per adaptar-nos al pacient? Variació dels paràmetres a 1.5T Vs 3T. Programació de les seqüències DIXON i com es poden variar els paràmetres sense alterar la qualitat de la imatge. Control del dipòsit calòric als pacients (saber què hem de tenir en compte dins de la seqüència i què podem fer).
19:00 a 19:10 3er control d'assistència i descans.
19:10 a 19:30 Casos clínics de les patologies vistes anteriorment, on els alumnes faran servir un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19.30 a 20.00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de columna.

Mòdul de Body
Dia 2 de març de 2024
15:00 a 18:00 Estudis abdominals (fetge, Pàncrees, ColangioRM). Estudis renals i intestinals. Protocols, utilitat de les seqüències més utilitzades segons les patologies més freqüents i programació (suport de simulador). Sincronització de les seqüències o apnees (inspiració o expiració). Contrastos manuals o seqüències dinàmiques.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:10 Simulador: Què passa en canviar diferents paràmetres dels estudis abdominals? Optimització del senyal/soroll. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per adaptar-nos al pacient? (no tots els cossos són igual de grans). Variació dels paràmetres a 1.5T Vs 3T. Tècniques d'acceleració d'imatge per disminuir les apnees i el sincronisme. Aplicació del Compressed Sense de Philips. Control del dipòsit calòric als pacients (saber què hem de tenir en compte dins de la seqüència i què podem fer).
19:10 a 19:20 3er control d'assistència i descans.
19:20 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, optimització de les seqüències utilitzades als estudis abdominals i casos clínics on els alumnes utilitzaran un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.

Dia 9 de març de 2024
15:00-18:00 Estudis de pelvis masculina. Pròstata, penis, testicles i fístules. Programació bàsica segons anatomia (suport de simulador). Valoració dels protocols i la utilitat de les seqüències més habituals. Utilització de contrastos en aquests estudis i forma dadministració.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:00 Simulador: Conèixer de manera real com afecta la variació de paràmetres en els diferents estudis i pacients. Optimització del senyal/soroll. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per adaptar-nos al pacient? (no tots els cossos són igual de grans). Variació dels paràmetres a 1.5T Vs 3T. Tècniques d'acceleració d'imatge per disminuir les apnees i el sincronisme. Aplicació del Compressed Sense de Philips.
19:00 a 19:10 3er control d'assistència i descans.
19:10 a 19:30 Casos clínics de les patologies de la pelvis masculina, on els alumnes faran servir un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de pelvis vists anteriorment.

Dia 16 de març de 2024
15:00-18:00 Estudis de pelvis femenina. (Endometri, cèrvix, ovaris) Programació bàsica segons anatomia i diferències entre programacions en pacients operades o no operades (suport de simulador). Valoració dels protocols i la utilitat de les seqüències més habituals. Utilització de contrastos en aquests estudis i forma dadministració.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:00 Simulador: Conéixer de forma real com afecta la variació de paràmetres en els diferents estudis de la pelvis femenina i segons els pacients. Optimització del senyal/soroll. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per adaptar-nos al pacient femení? (no tots els cossos són igual de grans). Variació dels paràmetres a 1.5T Vs 3T. Tècniques d'acceleració d'imatge per disminuir les apnees i el sincronisme. Aplicació del Compressed Sense de Philips.
19:00 a 19:20 Casos clínics de les patologies de la pelvis femenina, on els alumnes faran servir un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:20 a 19:30 3er control d'assistència i descans.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de pelvis vists anteriorment.

Dia 23 de març de 2024
15:00-18:00 Estudis de mama. Protocol bàsic i estudis de les mames amb silicona, cal modificar el protocol? en quins casos? Importància de la difusió. Seqüències amb contrast (quan és necessari) (seqüències estàndard o dinàmiques). Valoració de les seqüències més habituals i què ens aporta cadascuna.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:00 Simulador: Conéixer de forma real com afecta la variació de paràmetres en els diferents estudis de mama i segons les pacients. Optimització del senyal/soroll. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per adaptar-nos al pacient femení? Aplicació de tècniques de supressió greixosa i la seva manipulació des de l'interior de les seqüències, així com de la seqüència dinàmica (aprenent els paràmetres més importants).
19:00 a 19:10 3er control d'assistència i descans.
19:10 a 19:30 Casos clínics de les patologies de la mama, on els alumnes faran servir un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de mama vists anteriorment.

Mòdul de Vascular i Cardio
Dia 6 d'abril del 2024
15:00-18:00 Estudis vasculars del sistema central i perifèric. Diferència entre les diferents seqüències vasculars
existents i conèixer-ne tant l'estructura (diagrama bàsic) com la utilitat. Aplicabilitat a la neuro i al body. Programació dels estudis vasculars més habituals (suport de simulador).
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:00 Simulador: Conéixer de forma real com afecta la variació de paràmetres en els diferents estudis de mama i segons les pacients. Optimització del senyal/soroll, així com l'amplada de banda. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per fer front a les diferents seqüències vasculars? Control del dipòsit calòric als pacients (saber què hem de tenir en compte dins de la seqüència i què podem fer).
19:00 a 19:10 3er control d'assistència i descans.
19.10 a 19.30 Casos clínics de les patologies vasculars estudiades, on els alumnes utilitzaran un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols i optimització de les seqüències de pelvis vists anteriorment.

Dia 13 d'abril del 2024
15:00-16:00 Estudis cardíacs. Seqüències bàsiques utilitzades en cardio ressonància. Anatomia bàsica. Seqüències 3D.
i de navegació i fusió per a ablació i mapes elèctrics. Protocols de programació (suport de simulador).
16:00 a 18:00 Perfusió cardíaca, mappings, stress cardíac. Aprendre a distingir la normalitat del que és patològic per optimitzar els protocols. Patologies més freqüents. Estudis amb marcapassos i DAIs (desmuntant mites).
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:00 Simulador: Conèixer de manera real com afecta la variació de paràmetres en els diferents estudis de cardíacs. Optimització del senyal/soroll, així com l'amplada de banda. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per fer front a les diferents seqüències de cardio? Aprendre com resoldre reptes manipulant les seqüències en pacients amb freqüències cardíaques altes o baixes a les diferents seqüències. Optimitzar seqüències per a la navegació mitjançant fusió d'imatges amb mapes elèctrics per a guiatge en ablacions. Què fer en pacients amb marcapassos o Desfibril·ladors (Què tocar per a la seguretat del pacient) Control del dipòsit calòric en els pacients (saber què hem de tenir en compte dins de la seqüència i què podem fer).
19:00 a 19:10 3er control d'assistència i descans.
19.10 a 19.35 Casos clínics de les patologies vasculars estudiades, on els alumnes utilitzaran un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:35 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de pelvis vistos anteriorment.

Mòdul de Musculoesquelètic
Dia 20 d'abril del 2024
15:00-17:30 Estudis d'extremitats superiors (EESS). Programació bàsica segons anatomia i diferències entre programacions de les diferents anatomies. També entre pacients operats o no operats (suport de simulador). Valoració dels protocols i la utilitat de les seqüències més habituals. Utilització de contrastos en aquests estudis i forma dadministració. Reconéixer cada seqüència i entendre que ens aporta.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
17.30 a 19.00 Neurografia.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
19:00 a 20:00 Simulador: Conèixer de forma real com afecta la variació de paràmetres als diferents estudis de les EESS i segons els pacients. Optimització del senyal/soroll, així com l'amplada de banda. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per afrontar les diferents seqüències utilitzades en musculoesquelètic? Aplicació de noves seqüències com les Dixon (aprendre els paràmetres més bàsics per manipular-les sense afectar la qualitat de la seqüència) Control del dipòsit calòric en els pacients (saber què hem de tenir en compte dins de la seqüència i què podem fer).
19:00 a 19:10 3er control d'assistència i descans.

Dia 27 d'abril del 2024
15:00-18:00 Estudis d'extremitats inferiors (EEII). Programació bàsica segons anatomia i diferències entre programacions de les diferents anatomies. També entre pacients operats o no operats (suport de simulador). Valoració dels protocols i la utilitat de les seqüències més habituals. Utilització de contrastos en aquests estudis i forma dadministració. Reconéixer cada seqüència i entendre que ens aporta.
16.30 a 16.40 1er control d'assistència i descans.
18:00 a 18:10 2n control d'assistència i descans.
18:10 a 19:00 Simulador: Conèixer de forma real com afecta la variació de paràmetres als diferents estudis d'EEII i segons els pacients. Optimització del senyal/soroll, així com l'amplada de banda. Com afecta la qualitat de la imatge en variar certs paràmetres per afrontar les diferents seqüències utilitzades en musculoesquelètic? Aplicació de noves seqüències com les Dixon. Aprendre a tocar els paràmetres necessaris per reduir el soroll de les pròtesis metàl·liques. Control del dipòsit calòric als pacients (saber què hem de tenir en compte dins de la seqüència i què podem fer).
19:00 a 19:10 3er control d'assistència i descans.
19.10 a 19.30 Casos clínics de les patologies d'EEII, on els alumnes utilitzaran un visualitzador Dicom per interactuar amb els diferents casos i les seves seqüències i interactuar amb la resta dels companys i el professor.
19:30 a 20:00 Fòrum de discussió sobre els protocols, casos clínics o optimització de les seqüències de pelvis vists anteriorment.

Acreditacions 
Acreditat per al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC) amb 10,3 crèdits.

AVÍS
Amb posterioritat a 1 de setembre de 2023 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: cursosrmi@gmail.com.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no assolir el mínim necessari.

Per a l'obtenció de l'certificat d'assistència a el curs és obligatori complir el 80% d'assistència, la qual serà gravada i controlada visualment i per mitjà de perguntes aleatòries durant cada classe, les quals serviran per confirmar la presència de l'alumne. Així mateix, l'alumne haurà d'emplenar els diferents controls que es faran en finalitzar cadascun dels mòduls.

Existeix la possibilitat que algun dia pugui ser passat al diumenge d'aquell mateix cap de setmana (si succeeix s'avisarà com a mínim amb 1 setmana d'antelació)

En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit o pagador, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.

Inclou:

- Assistència a les classs teòriques.

- Apunts in format electronic.

- Accés a articles sobre els temes tractats.