Report del Curs Advanced Radiology

El passat 5 de desembre va finalitzar el darrer dels actes formatius de la nostra entitat el 2018 amb la percepció que la radiologia Convencional (la més habitual però també la gran oblidada) ha de ser un dels puntals formatius de la nostra especialitat. La manca de radiòlegs que informin radiologia convencional i la demanda de ser més autònoms farà sens dubte d'aquesta branca, junt amb l'ecografia un espai on la nostre professió pot i ha de desplegar la nostra competència. El curs ha estat molt satisfactori a tots els nivells:7.69 de coneixements i 4,2 sobre 5 de qualitat. L'esforç de la nostra entitat per portar professorat de qualitat, ha donat els seus fruits. Un professorat de qualitat és fonamental per aquest tipus d'actes formatius. Agraïments especials a Germanes Hospitalàries-Hospital de Sant Rafael, al professorat i membres de l'organització implicats, i un alumnat fidel i compromés que ha sabut estar.

Noticias Relacionadas

Nous i històrics talents pera guiar una entitat líder.
Nous i històrics talents pera guiar una entitat líder.
Dues décades donant servei als professionals de la imatge mèdica
Conveni de col·laboració entre Radiòlegs de Catalunya - L'Acadèmia i l'ACTEDI
Conveni de col·laboració entre Radiòlegs de Catalunya - L'Acadèmia i l'ACTEDI
Report del curs de FCP sobre Actualització en Tomografia Computaritzada.
Report del curs de FCP sobre Actualització en Tomografia Computaritzada.