ACTEDI obté el segell ètic FENIN

L'Associació ha obtingut el Segell Ètic del Sector de Tecnologia Sanitària que atorga la Federació Espanyola d'Empreses de Tecnologia Sanitària (FENIN).

El 2 de juliol ACTEDI va obtenir el Codi Ètic del Sector de Tecnologia Sanitària que respon a la voluntat de millorar el compromís ètic del Sector de Tecnologia Sanitària i estableix un nou model de relacions entre la indústria, els professionals i institucions sanitàries i les associacions de pacients.


"El segell ètic de FENIN suposa un reconeixement a la bona tasca, la transparència i independència de l'ACTEDI, i especialment la de les seves activitats formatives" declara Joan Masnou, president de l'ACTEDI.

 

Sobre el Codi ètic FENIN.


Des que l'1 de gener de 2005 entrés en vigor el Codi de Bones Pràctiques de FENIN, s'ha produït un important avanç en la millora dels estàndards ètics del sector en les seves legítimes i necessàries relacions amb els professionals i institucions sanitàries. Perquè aquestes necessàries relacions es produeixin amb rigor, transparència i preservant la independència dels professionals sanitaris, FENIN ha anat actualitzat el seu Codi en diferents ocasions per incorporar nous processos que garanteixin assolir l'objectiu perseguit d'un sector responsable i compromès amb la salut dels pacients.


Aquest nou Codi que ha estat elaborat amb la col·laboració de les societats científiques permet donar un salt qualitatiu en la protecció de la formació mèdica independent aportant noves mesures de transparència. FENIN segueix i seguirà treballant, en col·laboració amb la patronal europea MedTech Europe i les societats científiques espanyoles per oferir les millors garanties de comportament ètic i responsable per part del sector. La formació dels professionals sanitaris i el desenvolupament de noves tecnologies no serien possibles sense la col·laboració de les empreses del sector de tecnologia sanitària. Les institucions i organitzacions sanitàries que tenen un compromís amb l'ètica d'aquest sector, tenen un reconeixement a través del Segell Ètic d'FENIN com a garantia d'una rigorosa i correcta gestió dels ajuts a la formació otoradas per les empreses per fer possible l'assistència de els professionals als congressos. La Unitat d'Ètica i Compliment, la Comissió Deontològica, i la Comissió de seguiment del codi són els òrgans que tenen encomanada l'actualització, revisió, i verificació del compliment del Codi.

Noticias Relacionadas

Nous i històrics talents pera guiar una entitat líder.
Nous i històrics talents pera guiar una entitat líder.
Dues décades donant servei als professionals de la imatge mèdica
Conveni de col·laboració entre Radiòlegs de Catalunya - L'Acadèmia i l'ACTEDI
Conveni de col·laboració entre Radiòlegs de Catalunya - L'Acadèmia i l'ACTEDI
Report del curs de FCP sobre Actualització en Tomografia Computaritzada.
Report del curs de FCP sobre Actualització en Tomografia Computaritzada.