Conveni de col·laboració entre ACTEDI i FUB.

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i FUB.

ACTEDI - FUB (Fundació Universitària del Bages).

PACTES
PRIMER. Objecte del conveni
Aquest conveni té per objecte establir un conveni de col·laboració entre ACTEDI i FUB-UManresa per tal d'oferir formació específica als professionals del Diagnòstic per la Imatge.
En aquest sentit, i per donar contingut al conveni, s'ha decidit organitzar el curs teòric i pràctic dirigit a tècnics superiors en imatge per al diagnòstic, tècnics especialistes.

SEGON. Funcions de les parts
1. Funcions de les dues entitats.

• Identificar oportunitats i línies de treball conjuntes que representin valor per a totes dues institucions, per al sector salut i la societat en general.
• En el cas de projectes oberts, promoure i difondre els programes formatius i projectes dissenyats, a fi que tinguin la màxima difusió possible, sempre dins de les seves possibilitats, ia través dels seus canals i mitjans oficials i habituals.
• Definir i preparar els programes formatius, amb un model acadèmic que garanteixi la qualitat del programa i el seu aprenentatge.
• Certificar i acreditar els programes formatius impulsats per donar-li la validesa acadèmica i professional corresponent.
• Col·laborar conjuntament amb altres entitats que, per aquella activitat o iniciativa concreta, siguin d'interès de sumar al projecte.

2. Per part d'ACTEDI dirigir els programes formatius, en l'àmbit acadèmic, en la mesura que estaran vinculades als camps d'experiència i coneixement del qual la mateixa ACTEDI és referent.

• Difondre i divulgar aquestes accions formatives al si dels seus associats. Gestionar les inscripcions i matriculacions del programa. Proposar als experts, professionals que s'hagin de convertir en docents i professorat col·laborador que participi en el programa formatiu.
• Crear, aportar, desenvolupar aquella documentació i informació que serveixi per desenvolupar cada projecte o iniciativa, en funció dels objectius d'aprenentatge perseguits.

3. Per part de la FUB-UManresa
• Facilitar l'ús de les instal·lacions, els equipaments, la tecnologia i els recursos de les aules de SONO School i del Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic, per tal que pugui allotjar el desenvolupament de totes aquelles iniciatives de formació i innovació amb simulació.
• Establir els mecanismes per a l'acreditació acadèmica dels programes en nom de la UManresa – Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.
• Aportar a aquell professorat col·laborador expert que, de comú acord amb ACTEDI, puguis ser de l'interès de participar en l'activitat formativa.
• En el cas de programes de formació oberta i general, fer seguiment i coordinació del programa formatiu al llarg del programa.

Noticias Relacionadas

Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEGRA.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI i SEOR.
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Acord marc de cooperació entre ACTEDI i SEGECA
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.
Conveni de col·laboració entre ACTEDI, RC i L'Acadèmia.