Radiocirurgia estereotàctica basada en Linac per a malformacions arteriovenoses cerebrals (MAV).

Radiocirurgia estereotàctica basada en Linac per a malformacions arteriovenoses cerebrals (MAV).

09.01.2023

Article original: Gawish, A; Röllich, B; Ochel, H-J and Brunner, T. Linac-based estereotactic radiosurgery fro brain arteriovenous malformations. Radiation Oncology 17. Article number 161. 29-september-2022.

DOI: 10.1186/s13014-022-02130-2

Sociedad: Estudi independent de quatre autors.

Paraules clau: Radioteràpia, Malformacions arteriovenoses, Radiocirurgia estereotàctica, Obliteració.

Abreviatures i acrònims utilitzats: MAV (Malformacions arteriovenoses cerebrals), RDT (Radioteràpia), SRS (Radiocirurgia Estereotàctica Linac), DSA (Angiografia per Substracció Digital), RMN (Resonància Magnètica), TC (Tomografia Computeritzada), Intensitat Modulada (IMRT), Gy(Gray).

Línia editorial de el nombre

Biomedcentral (BMC) conté la publicació d'unes 300 revistes revisades per parells, que comparteixen descobriments de comunitats de recerca en ciència, tecnologia, enginyeria i medicina. Estan compromesos amb la innovació contínua en la publicació d'investigacions per donar suport millor a les necessitats de les comunitats, assegurant la integritat de les investigacions que publiquen i defensant els beneficis de la recerca oberta per a tothom. Aquest article està tret de la plataforma de BMC però és publicat dins d'aquesta per Springer Nature, revista que promou el descobriment mitjançant la publicació d'investigacions fiables, el suport al desenvolupament de noves idees i la defensa de la ciència oberta. Estan compromesos en l'acceleració de solucions per abordar els reptes urgents del món. 

Motius per a la selecció

La radioteràpia no oncològica està agafant un gran protagonisme en el dia a dia dels tractaments amb radiacions ionitzants, tot i que és cert que s'utilitza des de fa anys. El motiu de la meva elecció és donar a conèixer més aquest tipus de tractaments. En oncologia no tot és càncer i aquest article ho demostra. 

Resum

Estudi que va incloure 71 pacients amb Malformació arteriovenosa (MAV) tractats amb Radiocirurgia (SRS) entre gener del 2007 i desembre del 2018. Es van excloure 3 pacients per seguiment inadequat. D'aquests, 67 patien una sola MAV i un sol pacient patia 2 MAV. La mitjana d'edat va ser de 39 anys. Quatre pacients eren menors de 18 anys. 38 homes i 30 dones.

Els símptomes previs a la SRS van diferir entre els pacients:

 • 58/68 pacients van patir hemorràgies.
 • 10/68 van presentar epilèpsia.
 • 5/68 només de cefalees.

La mitjana de la dosi de la SRS va ser de 20Gy i en una sola fracció (60 pacients van rebre 1 fracció, 6 pacients 2 fraccions i 2 pacients 4 fraccions). Tècnica d'isocentre únic en 64 pacients i la línia d'isodosi de prescripció més freqüent va ser del 90%.

Es va fer un seguiment mitjà de 35 mesos per valorar resultats d'obliteració:

 • 46/68 dels pacients van presentar obliteració completa.
 • 9/68 va mostrar obliteració parcial sense símptomes de sagnat.
 • 13/68 no van presentar obliteració.
 • 3/68 van presentar hemorràgia intracranial després de 2 anys de la SRS.
 • 1/68 va necessitar cirurgia.

Per a aquest seguiment es van tenir en compte els criteris següents a la recerca d'associacions amb el temps fins a l'obliteració de la MAV:

 • Operació prèvia.
 • DSA (Angiografia per Substracció Digital).
 • Edat.
 • Dosi.
 • Diàmetre màxim de les 68 MAV.

Com més gran era la dosi, menor era la durada de l'obliteració. Les MAV de més diàmetre van tenir més temps d'obliteració. Quan l'obliteració es va diagnosticar mitjançant angiografia o RMN, només la dosi i el diàmetre van continuar sent predictors significatius de la taxa d'obliteració. La història d'embolització no va influir en la probabilitat d'obliteració, però la història de l'operació sí que ho va fer.

No hi va haver mortalitat relacionada amb el tractament. No es van informar de nous problemes neurològics causats per la RDT. Com a efectes transitoris es van trobar amb: calvície temporal i entumiment del cuir cabellut.

Després del tractament amb SRS:

 • 2/68 van presentar convulsions poc després de la SRS que van ser tractats amb medicació.
 • 3/68 pacients van presentar sagnat.
 • 2/68 als 3 anys van presentar un sagnat que no va requerir extirpació quirúrgica.
 • El sagnat al tercer pacient va passar 4 anys després de la SRS i en aquest cas es va optar per l'extirpació quirúrgica.

A causa del baix nombre de pacients que van presentar sagnat després de la SRS no es va poder determinar una relació estadística entre aquest i el tractament amb RDT.

En el 39% dels pacients es van veure a les imatges de control posteriors anomalies asimptomàtiques. 14/68 (20%) pacients van presentar radionecrosi encara que no es va trobar correlació entre la seva incidència i el volum irradiat o tractament previ.

El resultat del seguiment de l'obliteració d'aquests 68 pacients inclosos en aquest estudi va ser:

 • Als 2 anys 59%.
 • Als 3 anys 66%.

Al moment de l'estudi 4/68 pacients tenien entre 7 i 18 anys. El nombre de pacients pediàtrics en aquest cas no va ser significatiu per tractar les dades de manera diferent de la dels adults també incloses a l'estudi, encara que els seguiments posteriors seran més prolongats a causa d'una esperança de vida més gran.

Com a conclusió podríem dir que aquests estudis confirmen la flexibilitat terapèutica, l'eficàcia clínica i la baixa toxicitat de la SRS en tractaments de MAV, independentment de: l'edat del pacient, l'accessibilitat quirúrgica, la situació de la MAV, les cures previes i la mida de la MAV.

Valoració Personal

Ja coneixia aquest tipus de tractaments perquè fa anys que s'estan fent servir però segueix sent interessant donar a conèixer la radioteràpia no oncològica que, tot i que s'ha fet més famosa amb la pandèmia, abans ja era utilitzada. Amb la COVID s'han estat tractant pulmons amb pneumònies severes a dosis baixes però és veritat que hi ha des de fa anys els tractaments a MAV, neuràlgies del trigemin, neurinomes acústics, etc, que potser són més desconeguts per a persones externes a la RDT. Aquest tipus d'articles serveixen per donar visibilitat a aquests tractaments de RDT no oncològica.

Ester Mateos
Institut Català d'Oncologia. Barcelona. TSRDT

emateos@iconcologia.net @estermaca

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.