Congestió pulmonar durant l'ecocardiograma d'estrès en pacients amb insuficiència cardíaca.

Congestió pulmonar durant l'ecocardiograma d'estrès en pacients amb insuficiència cardíaca.

01.07.2022

Article original: Merli, E., Ciampi, Q., Scali, M. C., Zagatina, A., Merlo, P. M., Arbucci, R.,et al. Pulmonary Congestion During Exercise Stress Echocardiography in Ischemic and Heart Failure Patients.Circulation.Cardiovascular Imaging. 2022;15 (5).

DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.121.013558

Sociedad: 2020 American Heart Association, Inc. @American_heart

Paraules clau: Coronary artery disease, echocardiography, heart failure, hypertension, lung, stress echocardiography.

Abreviatures i acrònims utilitzats: CSN (Consell de Seguretat Nuclear), TC (Tomografia Computaritzada) AETR (Associació Espanyola de Tècnics de Radiologia), SERAM (Societat Espanyola de Radiologia Mèdica), CVIR (Cardiovascular i Interventional Radiology), SIR (Society of Interventional Radiology).

Línia editorial de el nombre

La revista Circulation publica documents de recerca originals, articles de revisió i altres continguts relacionats amb la salut i la malaltia cardiovascular, incloent-hi estudis d'observació, assaigs clínics, epidemiologia i avenços en recerca bàsica.

La seva principal audiència són cardiòlegs, cirurgians cardiovasculars, electrofisiòlegs, intervencionistes, internistes i interessats en la medicina cardiovascular.

Aquest número presenta un article sobre estrès en relació amb els valors de treball miocàrdic, a més un article que combina la imatge multimodal en un sarcoma, entre d'altres reports d'imatges. 

Motius per a la selecció

He seleccionat aquest article per seguir en la línia de la importància recent que té l'ecocardiografia pulmonar dins d'una ecocardiografia de control en els pacients amb insuficiència cardíaca.

Quan els pacients van a fer-se un ecocardiograma, ho fan en repòs, en una llitera, i moltes vegades els resultats són anodins. Si sotmetem a cert estrès al cor i aquest no pot suportar la sobrecàrrega de volum, podem visualitzar línies B a l'ecografia de pulmó.

Aquest article em sembla molt interessant perquè inclou un gran nombre de pacients, i ens aporta una dada més a tenir en compte, per als pacients que pateixen congestió pulmonar a l'esforç. 

Resum

La identificació de la congestió pulmonar és molt important clínicament. L'avaluació de l'ecografia pulmonar i la identificació de línies B en repòs i estrès obre una oportunitat per classificar i estratificar el risc. L'adquisició d'aquestes imatges és factible i simple, i ens indiquen una acumulació anormal de líquid pulmonar extravascular que ens serveix per desemmascarar una condició de congestió pulmonar latent, indetectable en repòs, i compartit per diferents malalties cardiovasculars com els pacients coronaris crònics i pacients amb insuficiència cardíaca amb fracció d'ejecció conservada o reduïda. Aquesta acumulació anormal de líquid està associada a una menor freqüència cardíaca de reserva i pitjor supervivència.

Es va fer un estudi combinat amb ecocardiograma d'estrès i ecografia pulmonar en subjectes control i en pacients amb diferents tipus de malaltia cardiovascular, que es trobaven en situació estable. Es va utilitzar el protocol ABCDE d'ecocardiografia d'estrès i programari especial per al processament de dades.

Destacant d'aquest protocol l'avaluació ecocardiogràfica, dins del punt A s'avaluen les alteracions de la contracció segmentària als plans paraesternal eix llarg i eix curt; i apicals amb 4, 3 i 2 càmeres. El pas B del protocol inclou l'avaluació de línies B en ecografia de pulmó, que es va fer en repòs i dins del primer minut de la terminació de l'exercici, amb un escaneig simplificat de 4 llocs que és igual de precís i senzill.

Com a resultats importants podem destacar que en els pacients control, les línies B generalment no eren detectables i no van augmentar a l'estrès, però en els pacients amb patologia cardíaca estaven presents en el repòs i augmentades durant l'estrès, fins i tot en un terç dels pacients. La presència d'aquestes línies B es va associar amb més esdeveniments cardiovasculars, a més, aquestes es van produir sense que hi hagués alteracions de la contractilitat segmentària, i podria reflectir alteracions en la funció diastòlica.

L'estudi actual subratlla la importància d'identificar i quantificar les línies B per ecografia, tant en repòs com durant l'estrès. Els estudis han demostrat que la teràpia diürètica impulsada per les línies B és altament efectiva en la reducció de reingressos hospitalaris en pacients amb malaltia de cor.
Aquest estudi afegeix informació significativa i és la sèrie més gran publicada, que mostra el valor pronòstic de les línies B durant l'exercici.

Valoració Personal

Aquest estudi em sembla molt interessant, ja que als laboratoris d'imatge cardíaca ens trobem sovint amb pacients que pateixen una cardiopatia, que no és fàcil de demostrar en un ecocardi en decúbit supí. Realitzar aquesta revisió de línies B a ecopulmonar, és relativament fàcil, i no suposa gaire temps addicional en una prova d'exercici d'estrès.

Si bé és cert, que moltes vegades en el moment de pic de l'estrès és difícil obtenir aquests plànols perquè tenim poc temps si la prova d'estrès és positiva i no podem aturar-nos a fer-ho. Però com indica l'estudi, els resultats han estat cridaners en pacients sense alteracions de la contracció segmentària i crec que és en aquests pacients on podem aprofitar aquests plànols addicionals com a informació afegida per a la història cardiològica del pacient.

Laura López Maldonado
Hospital Univerisitario 12 de Octubre. TSIDMN.

lalomal@hotmail.com @lauralpzm

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.