Artefactes i Pitfalls de la mamografia amb contrast: Consells i trucs per evitar interpretacions errònies.

Artefactes i Pitfalls de la mamografia amb contrast: Consells i trucs per evitar interpretacions errònies.

19.10.2023

Article original: Lorente-Ramos RM, Azpeitia-Armán J, Oliva-Fonte C, Pérez-Bartolomé A, Azpeitia Hernández J. Contrast-enhanced Mammography Artifacts and Pitfalls: Tips and Tricks to Avoid Misinterpretation. Radiographics 2023: 43 (10):e230021.

DOI: 10.1148/rg.230021

Societat: Radiological Society of North America (RSNA) @RSNA

Paraules clau: Artefactes, Mamografia, Imatge diagnòstica, Imatge recombinada, Realç.

Abreviatures i acrònims utilitzats: BPE (real parenquimatós de fons), CEM (mamografia amb contrast millorada), HE (alta energia), LE (baixa energia), MRI (ressonància magnètica).

Línia editorial del nombre

RadioGraphics 2023 presenta una monografia centrada a millorar la sensibilitat i l'especificitat en la detecció del càncer de mama. Una varietat d'articles que parlen de les tecnologies emergents, dels enfocaments a l'evolució de la correlació radiopatològica i la pràctica clínica en poblacions i entorns especials.

Motius per a la selecció

Com que és una tècnica relativament nova, aquest article pot servir de guia per consolidar la CEM. A més de fer un repàs de la tècnica, detalla d'una manera simple i molt visual els diferents artefactes i dificultats que presenta aquesta tècnica.

Resum

La tècnica de la CEM va ser aprovada per a ús clínic per la Food and Drug Administration el 2011. Combina la mamografia, que proporciona una imatge morfològica, amb l'administració d'un contrast iodat intravenós, que proporciona informació funcional.

Actualment, es fa servir la mamografia amb contrast espectral o energia dual. Aquesta tècnica està basada en 2 fonaments: l'angiogènesi dels tumors, que permet la difusió del medi de contrast cap al teixit tumoral i, l'atenuació que suporten els raigs X quan travessen diferents materials, com ara el iode en aquest cas i els teixits tous.

En estudis comparatius del rendiment de la MRI i la CEM es demostra que la CEM iguala la MRI quant a la sensibilitat. Igualment, segons aquests estudis, la CEM té un nombre menor de falsos positius i un valor predictiu positiu més alt que la MRI, cosa que suggereix que la seva especificitat és més gran.

Per garantir la qualitat en la interpretació de les mamografies cal detectar artefactes que poden crear pseudo lesions o emmascarar lesions reals. Un artefacte és una troballa a la imatge que no correspon a cap àrea anatòmica i es deu a una presentació errònia de la informació obtinguda durant l'adquisició de la imatge. Els artefactes a la CEM poden estar relacionats amb el pacient, l'administració del contrast o el mamògraf.

Els errors d'interpretació són estructures anatòmiques normals que s'interpreten erròniament com a troballes patològiques o lesions patològiques que s'interpreten com a normals. Aquests errors poden ser causats per algun tipus de càncer de mama que no capta contrast, donant lloc a falsos negatius. Per contra, algunes lesions benignes poden representar falsament positives en manifestar-se amb realç a les imatges de la CEM.

En aquest article es discuteix la interpretació de les imatges de la CEM i se centra en els artefactes i els errors d'interpretació que podem trobar.

La tècnica de la CEM consisteix a injectar contrast iodat. S'obtenen 2 imatges successives per a cada projecció: una per sota (LE) i una altra per sobre (HE) de la vora d'absorció del iode K (33 kVp). La imatge LE és equivalent a una mamografia, mentre que la imatge HE és inadequada per a l'ús diagnòstic, però permet aplicar un algorisme de sostracció per obtenir una imatge recombinada. És en aquesta imatge recombinada que es visualitzen les àrees de captació de contrast, quedant el teixit mamari normal com a fons anatòmic.

Artefactes a la imatge
Molts dels artefactes que es troben a les mamografies digitals es poden trobar també a la CEM.

-Moviment. A causa de la llarga exposició de l'energia dual, el pacient es pot moure i perdre nitidesa a la imatge ocultant lesions de mida petita com les microcalcificacions. Recomaneu una bona compressió de la mama i mantenir l'aire durant l'exposició.

-Superposició d'estructures. La mama contralateral, l'espatlla, el nas, les ulleres, els cabells, etc. poden superposar-se a la imatge i provocar un artefacte fàcilment reconeixible i de fàcil solució: realitzar una nova adquisició sense aquest element distorsionador. Algunes partícules del desodorant poden simular microcalcificacions.

-Artefactes relacionats amb el contrast. El contrast pot esquitxar la pell o la pala de compressió i provocar un artefacte a la imatge. Aquests artefactes també poden aparèixer com a pseudo calcificacions. S'ha de fer una nova adquisició després de netejar bé. La formació dels tècnics és essencial, ja que poden reconèixer l'artefacte immediatament i repetir la projecció abans que el contrast desaparegui.

Una retenció transitòria del contrast a les venes a causa d'una compressió de la mama prematura pot causar també un artefacte a la imatge.

Artefactes Tècnics
Artefactes d'aire per retenció. Aparició de línies negres al voltant d'un plec o cicatriu per manca de contacte entre la pell i la pala de compressió. El paper del tècnic aquí serà molt important a l'hora de posicionar correctament la pacient. Aquest artefacte també apareix a les mamografies convencionals, però a la imatge recombinada és més evident.

Artefactes d'ondulació. Causats pel moviment del pacient entre les adquisicions de LE i HE o relacionats amb les pulsacions cardíaques que es transmeten a través de la paret toràcica.

Artefactes per radiació dispersa. Això és degut al gruix desigual del teixit mamari de la paret del tòrax al mugró i per les diferències entre la tècnica de LE i HE. Les imatges consisteixen en una típica àrea curvilínia prima de major densitat, que és paral·lela a la vora de la mama, provocant un doble contorn de la mama a les projeccions crani-cabal i obliqua mig lateral.

Signe de l'eclipsi i mitja lluna. És un realç en anell fi amb buit central i pot aparèixer en quists a la imatge recombinada. El signe de l'eclipsi o realç negatiu és una imatge negra a la mamografia recombinada i es pot presentar en un hematoma, per exemple, després d'una biòpsia.

Artefacte de registre incorrecte o de zebra. És un artefacte de zebra al voltant de clips quirúrgics, marcadors, marcapassos i, de vegades, calcificacions a les imatges recombinades. La imatge consta de línies fines alternades, fosques i brillants. La causa és un subtil moviment entre la tècnica de LE i HE.

També podem trobar altres artefactes com: artefacte de la línia axil·lar, Ghosting (la presència d'una imatge latent causada per la imatge d'una exposició anterior que queda superposada a la nova imatge), artefactes de calibratge (per absència o mal calibratge del mamògraf) .

Pitfalls.
Inclouen dificultats tècniques i limitacions diagnòstiques inherents a la mateixa tècnica de la CEM.

-Àrees cegues en mamografies. Una de les limitacions de la CEM és la no inclusió d'una lesió al camp de visió. Les zones cegues són l'aixella i la cua de la mama, les zones més superiors adjacents a la paret costal i la regió inferointerna.

-Implants mamaris. La presència de pròtesis dificulta la visualització de part del parènquima. En aquest cas, la MRI és superior a la CEM.

-Realç parenquimatós del fons. Es refereix a les mateixes categories de captació que a la MRI: mínima, lleu, moderada i marcada. La quantitat de BPE pot afectar la precisió diagnòstica de la CEM.

-Valoració del mugró. Una clau per valorar la normalitat del mugró és la simetria i el realç de les glàndules de Montgomery, encara que una posició diferent pot generar imatges asimètriques.

-Falsos negatius. La manca de realç pot ser una troballa de falsa negativa en alguns tumors malignes.

-Falsos positius. Els falsos positius consisteixen en el realç de lesions benignes com ara algun fibroadenoma.

La interpretació de la CEM requereix una valoració metòdica de la tècnica, dels artefactes i dels errors d'interpretació i una avaluació correcta de les imatges de LE per detectar lesions morfològiques i de les imatges recombinades per al contrast i, la correlació de totes dues per assolir la major sensibilitat i especificitat en el diagnòstic.

És fonamental reconèixer els errors i artefactes per poder corregir-los i estar familiaritzat amb els falsos positius i negatius de la tècnica de la CEM.

Valoració Personal

Com que és un article que conté moltes imatges amb exemples i una taula dels artefactes que podem trobar, em sembla molt útil per saber localitzar l'origen d'aquests artefactes i com evitar-los.

Cecilia Aynés Suárez
Parc Taulí Hospital Universitari - Sabadell. TSIDMN.

caynes@tauli.cat @CAynes4

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.