Tomografia Computaritzada de cos sencer com a prova de primera línia en pacients amb símptomes neurològics i síndrome paraneoplàsic: Ho estem fent bé?

Tomografia Computaritzada de cos sencer com a prova de primera línia en pacients amb símptomes neurològics i síndrome paraneoplàsic: Ho estem fent bé?

20.02.2023

Article original: Parillo M, Quattrocchi CC, Pilato F, Di Lazzaro V, Beomonte Zobel B. Whole-body computed tomography as first-line imaging procedure to exclude cancer in patients with neurological suspicion of paraneoplastic syndromes: shall clinical practice adhere to recommendations? Radiography (London, England: 1995). 2023 Jan;29(1):8-13.

DOI: 10.1016/j.radi.2022.09.001

Sociedad: Society and College of Radiographers. @SCoRMembers

Paraules clau: Paraneoplastic Syndrome, Full-Body Computed Tomography.

Abreviatures i acrònims utilitzats: TC (Tomografia Computaritzada), DLP (Dose Length Product), SNP (Síndrome Neurològica Paraneoplàsica), IA (Intel·ligència Artificial).

Línia editorial de el nombre

La revista Radiography, una constant al Journal Club, està cada cop més ocupada a donar cabuda a publicacions relacionades amb les diverses aplicacions de la IA en la radiologia i l'educació dels radiographers. En aquest número també es tracten aspectes de caire professional. Més ocasionalment es publica també articles com el que hem escollit per a aquesta revisió, centrat en la validació clínica d‟un procediment recomanat. 

Motius per a la selecció

Em sol cridar l'atenció aquells articles que qüestionen tècniques considerades com a clàssiques o Gold Standard. És saludable que de tant en tant sorgeixin inquietuds respecte als procediments realitzats i que se sotmeti al fred judici dels números la seva eficàcia. Les raons habituals com el cost-benefici segueixen sent útils per realitzar aquesta re-valoració. Però a poc a poc s'hi incorporen altres criteris, com els relacionats amb l'ús més racional de les radiacions ionitzants, l'ús del temps i els aspectes econòmics i ambientals. 

Resum

La síndrome neurològica paraneoplàsica (SNP) passa com a conseqüència indirecta de la presència d'un tumor i el conseqüent augment d'anticossos neuronals. De vegades, la presentació neurològica es manifesta com la primera simptomatologia de la malaltia neoplàsica. La qual requereix una prova radiològica adreçada a localitzar el tumor primitiu.

El SNP és rar i es calcula que afecta 1 entre 300 pacients amb neoplàsies. S'ha proposat un sistema de score o puntuació per classificar els pacients amb més risc, a més la gran majoria de pacients són estudiats amb analítiques que busquen localitzar marcadors tumorals, els més comuns s'anomenen anticossos onconeurals. Alguns d'aquests marcadors són més específics de tumors de determinada nissaga i localització, cosa que ajuda a orientar millor la recerca del tumor primari. Algunes guies recents proposen realitzar una TC de cos sencer com a primera línia de localització del tumor primari.

Aquest estudi observacional va revisar retrospectivament 158 pacients amb SNP sotmesos a TC de cos sencer. Tots els pacients van ser estudiats al mateix equip de 64 files de detecció i seguint un protocol multifàsic d'exploració establert a aquesta finalitat.

Dels 158 pacients inclosos a la mostra, només en 13 es va localitzar una lesió neoplàsica. Del grup al qual no se li va detectar cap lesió a la prova d'imatge, destaca que 81 (de 145) van mostrar resultats positius d'anticossos onconeurals. Mentre que entre els 13 que van mostrar patologia a la TC, 7 van mostrar resultats negatius en la detecció d'anticossos onconeurals.

Un altre aspecte interessant dels resultats té a veure amb els nivells de dosi absorbida. La mitjana de DLP total per a cada pacient va ser de 2798 +/- 952 mGy-cm. Això suposa una dosi efectiva de 42 +/- 14 mSv. També es va comptabilitzar el temps a sala i l'utilitzat per a la realització dels informes radiològics.

De la mostra revisada, no es va poder localitzar càncer en 91,8% dels casos. Dels casos positius, la gran majoria va presentar patologia toràcica. Això fa proposar als autors la necessitat de perfilar millor la indicació de la TC de cos sencer en tots els casos de pacients amb SNP. De la mateixa manera, s'esmenta la superioritat quant a sensibilitat de la PET/CT fins i tot en pacients amb valors dubtosos d'anticossos onconeurals.

Com a proposta, en pacients sense antecedents de neoplàsia i amb símptomes de SNP se suggereix fer, depenent de sospites clíniques, TC toràcic sense contrast, mamografia, ecografia abdominal, ecografia ginecològica o ecografia testicular. Com a segona línia després de fracassar el primer intent, TC tòraco-abdominal en fase portal. Segons l'opinió dels autors, aquestes mesures optimitzarien recursos sense comprometre la seguretat diagnòstica dels pacients.

Valoració Personal

És un article fàcil de llegir, amb una proposta clara i redacció didàctica. Potser em va resultar una mica agosarat quant a qüestionar les recomanacions internacionals, encara que també és veritat que reconeixen les seves limitacions i les característiques de la mostra analitzada. Com que es tracta d'un estudi retrospectiu, també s'hauria de ser una mica més caut potser en les conclusions, sobretot en les propostes.

Rodrigo García Gorga
UDIAT Parc Taulí. TSIDMN.

@GorgaRodrigo

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.