Fase precoç amb 18F-Florbetapir i 18F-Flutemetamol per a avaluació del metabolisme cerebral.

Fase precoç amb 18F-Florbetapir i 18F-Flutemetamol per a avaluació del metabolisme cerebral.

31.07.2022

Article original: Boccalini C, Peretti DE, Ribaldi F, Scheffler, Stampacchia S, Tomczyk S, et al. Early-phase 18F-Florbetapir and 18F-Flutemetamol images as proxies of brain metabolism in a memory clinic setting. JNM. 2022 Aug;122: 264256.

DOI: 10.2967/jnumed.122.264256

Sociedad: The Journal of Nuclear Medicine @JournalofNucMed

Paraules clau: Neurodegeneration; early-phase amyloid-PET; 18F-fluorodeoxyglucose-PET; individual maps.

Abreviatures i acrònims utilitzats: Tomografia per Emissió de Positrons (PET), 18F-fluorodeoxuglucose (18F-FDG), malaltia d'Alzheimer (AD), fase precoç Florbetapir/Flutemetamol (eFBP/eFMM), Associació Europea de Medicina Nuclear (EANM), Flurobetapir (FBB) Flutemetamol (FMM), Ràtio de Valor de Captació Estàndard (SUVR), Ressonància Magnètica (RM), Mapes Estadístics Paramètrics (SPM).

Línia editorial de el nombre

The Journal of Nuclear Medicine, revista oficial de la Societat de Medicina Nuclear i Imatge Molecular, ofereix als seus lectors investigacions, articles científics i d'educació continuada, així com revisions de llibres i ofertes de feina.

A la publicació d'agost podem trobar diversos articles d'interès, la majoria amb temàtica oncològica, ja sigui per a diagnòstic o tractament. He de destacar la publicació de formació continuada sobre els avenços als detectors PET. 

Motius per a la selecció

L'estudi dels pacients amb deteriorament cognitiu pot implicar una PET 18F-FDG neurològica per a la valoració del metabolisme cerebral. En cas de sospites d'AD també es pot sotmetre el pacient a una PET amiloide, per valorar els dipòsits d'aquesta proteïna al cervell.

Ja fa temps que s'estudia l'ús de fases precoces d'adquisició (a més de la fase tardana habitual) amb radiofàrmacs d'amiloide per a la valoració del metabolisme cerebral, i així es pot evitar la PET 18F-FDG i estalviar dosis, temps i diners. A banda dels beneficis obvis cal tenir en compte que aquest tipus de pacients solen ser dependents i requereixen ser acompanyats, cosa que dificulta el fet d'haver de trobar dues cites per acudir al centre on es realitza la PET, problema que s'accentua tenint en compte que no hi ha massa centres i, de vegades, són necessaris desplaçaments llargs per part dels pacients. 

Resum

La PET permet valorar els dipòsits d'amiloide al cervell, atorgant-li un rol molt important en el diagnòstic de l'AD i altres demències. D'altra banda, la PET 18F-FDG és una bona eina per valorar la neurodegeneració mitjançant la valoració del metabolisme glucídic obtenint així una imatge de la perfusió cerebral. La incorporació d'una imatge en fase precoç (a més de la fase tardana habitual) a la PET amiloide va ser proposada com una aproximació a l'obtinguda amb la PET 18F-FDG. Aquesta tècnica s'ha descrit a diverses publicacions per a la valoració d'AD mostrant una bona correlació entre eFBP/eFMM i 18F-FDG. Tot i aquests resultats, el procediment no s'ha estès. L'article intenta corregir aquest fet aportant més dades per correlacionar els resultats obtinguts amb aquest mètode en una cohort de pacients.

Els subjectes inclosos en estudi van ser 166, que es poden classificar de la manera següent:

  • 72 cognitivament sans, dels quals 42 eren amiloide negatius i 30 positius.
  • 73 amb deteriorament cognitiu lleu.
  • 21 amb demència.

Es va establir un grup de control format pels 42 pacients cognitivament sans amb PET amiloide negativa.

Els protocols d'adquisició tant de la PET 18F-FDG com de les fases habituals de PET amiloide es van fer seguint les guies de l'EANM. L'estudi eFBP/eFMM va ser obtingut com a imatges estàtiques de 5 i 10 minuts a FBB i FMM respectivament.

Tots els estudis van ser segmentats i quantificats. Es van aplicar diferents mètodes estadístics per estudiar la correlació entre les imatges eFBP/eFMM i les de FDG.

D'una banda, l'anàlisi estadística va mostrar una bona correlació entre els valors de SUVR, tant en pacients amb un estudi tardà d'amiloide positiu com negatiu. D'altra banda, a nivell d'interpretació visual, el 83% dels pacients que van mostrar patrons neurodegeneratius a la PET 18F-FDG també els van mostrar a eFBP/eFMMe i van ser correctament classificats. Els 13 pacients restants, en què la classificació no va coincidir, van ser analitzats en detall, i amb l'ajuda de les RM es va establir que la discordança és perquè l'eFBP/eFMM, en general, mostra patrons d'hipocaptació menys estesos que la 18F-FDG.

Quan la capacitat de discriminar entre pacients amb AD es van valorar els mètodes dels SPM (mapes que mostra les desviacions estàndard respecte a una base de dades de normalitat) i els AD metaROI (regions d'interès en zones d'especial interès en la valoració de AD per quantificació del SUVR). Els resultats van concloure en la gran capacitat dels metaROI per diferenciar entre pacients sans o amb AD, mentre que els SPM, encara que van mostrar bons resultats, no van ser tan bons. Val a dir que, tal com reconeixen a l'article, el grup de control format per pacients sans negatius per a amiloide (N=42) és relativament petit el que pot afectar negativament els resultats dels SPM.

En conclusió, l'article explica que és possible la valoració de la neurodegeneració mitjançant eFBP/eFMM, ja sigui classificant el tipus de patró o excloent-ne la presència. Tot i així, presenta certes limitacions, ja que es pot mostrar una reducció de l'extensió dels defectes, tot i això en la majoria de casos això no presenta un canvi diagnòstic rellevant. Un cas en què cal tenir especial cura és que el pacient presenti signes clínics clars d'AD però l'eFBP/eFMM sigui negativa, en aquests casos recomanen completar l'estudi amb PET 18F-FDG.

Valoració Personal

L'article m'ha semblat molt complet estudiant múltiples possibilitats. S'han publicat molts articles per validar aquesta tècnica, un fet que el diferencia dels altres és que fa una comparació pacient a pacient.

Encara que hi ha certes limitacions, com el nombre de subjectes sans, o la tècnica d'adquisició que s'hauria d'acabar d'optimitzar, estan perfectament descrits a la discussió, deixant clar que seran necessaris futurs estudis per acabar de perfeccionar la tècnica.

Albert Tomas Corella
SIMM Imatge Mèdica. TSIDMN.

alberttomas7@gmail.com

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.