Elastografia per ultrasons en la valoració de la rigidesa muscular posterior a l'ictus: Revisió sistemàtica.

Elastografia per ultrasons en la valoració de la rigidesa muscular posterior a l'ictus: Revisió sistemàtica.

04.08.2022

Article original: Roots J; Trajano G; Fontarosa D. Ultrasound elastography in the assessment of post‑stroke muscle stiffness: a systematic review. Insights into imaging (2022) 13:67.

DOI: 10.1186/s13244-022-01191-x

Sociedad: European Society of Radiology @ESR_Journals

Paraules clau: Ultrasound elastography, Strain elastography, Shear wave elastography, Stroke, Muscle stiffness.

Abreviatures i acrònims utilitzats: KPa (Kilopascals), m/s (metres per segon), SE (Strain Elastography, Elastografia de Strain), SWE (Shear-Wave Elastography, Elastografia “shear-wave”).

Línia editorial de el nombre

Insights into imaging és una de les revistes publicades per l'European Society of Radiology (ESR) del tipus Open Access, indexada a JCR, al Q1 i amb un factor d'impacte de 5231 per a l'any 2020. El seu editor en cap actual és el Dr . Luis Martí-Bonmatí, cap de servei de Radiologia de l'hospital La Fé (València). 

Motius per a la selecció

L'ecografia s'ha convertit en una eina molt important en el maneig i el seguiment dels pacients per part de múltiples col·lectius (no només del camp de la radiologia). Dins d'ella es comencen a veure aplicacions prometedores, com el cas de l'elastografia, que poden aportar dades valuoses no només diagnòstics, sinó també pronòstics i de seguiment. Hi ha un nombre creixent d'articles publicats emprant aquesta tècnica i atès que es considera una tècnica nova, assistim a un període de prova-error i validació de protocols perquè sigui realment útil a la pràctica clínica diària. Una revisió sistemàtica es considera el tipus d'estudi de més importància per a l'avenç científic i que pot posar negre sobre blanc les debilitats i les fortaleses d'aquesta modalitat d'imatge. 

Resum

L'espasticitat és una complicació habitual en els pacients que han patit un ictus i que impacta en les activitats de la vida diària. La quantia de rigidesa muscular existent, la seva detecció i mesura és important per a la personalització del programa de recuperació posterior. Hi ha algunes escales clíniques que persegueixen aquest fi, però són subjectives i amb pobra reproductibilitat interobservador. L'elastografia per ecografia, particularment del tipus SWE, pot aportar objectivitat als mesuraments realitzats a aquests pacients. Inicialment hi ha hagut múltiples estudis amb elastografia sobre musculatura sana, que ha permès que la investigació avanci cap a l'avaluació de la rigidesa patològica. Els beneficis de fer servir aquesta eina inclouen la quantificació de la gravetat i l'avaluació de l'evolució amb el tractament aplicat.
Els ecògrafs que disposen així poden evidenciar la deformitat axial dels teixits quan són sotmesos a una pressió vertical, cosa que constitueix el mode SE. D'altra banda, la SWE pot calcular la velocitat del desplaçament de les ones transversals que apareixen perpendiculars al feix principal d'ultrasons en el viatge pels teixits, cosa que aporta dades sobre la rigidesa tissular sobre la base de la velocitat del desplaçament transversal en m/ s oa KPa.

El propòsit dels autors va ser revisar de manera sistemàtica la literatura científica que avalués el canvi en la rigidesa muscular mitjançant elastografia en pacients que haguessin patit un ictus. Per això van accedir a diferents bases de dades (PubMed, Scopus, CINAL, etc.) filtrant els resultats amb les pautes donades a les guies PRISMA.

Una mostra inicial de 476 articles va ser filtrada aplicant els criteris d'exclusió, fet que els va conduir a identificar finalment un total de 29 estudis en què es van emprar tant SE com SWE per mesurar la rigidesa present a la musculatura d'aquest tipus de pacients. major freqüència per als músculs bíceps braquial i bessó intern (tot i que no van ser els únics músculs analitzats). La rigidesa va ser típicament més gran al costat parètic comparat amb el costat no parètic o amb els controls sans. La tècnica va demostrar, objectivar i quantificar una disminució en l'espasticitat posttractament i va ser correlacionada amb les escales clíniques.

És important destacar les diferències metodològiques en els estudis analitzats, com ara el nombre de participants, el temps transcorregut des de l'ictus fins a la realització de l'elastografia i la variació en la posició del pacient i de les articulacions adjacents al múscul objecte d'estudi per a l'adquisició. de les imatges, cosa que genera una longitud muscular diferent i influeix en la seva rigidesa, així com el grau d'activació muscular. L'equip majorment emprat va ser de manufactura Supersonic (n=12), encara que també General Electric, Canon-Toshiba, Verasonics, Hitachi i Siemens-Acuson.

L'experiència dels ecografistes que van fer les proves, així com el grau de pressió exercit per la sonda sobre la pell dels pacients, són factors que també influeixen en els resultats llançats per l'ecògraf i aquest aspecte no està adequadament reportat en alguns dels articles revisats.

Els autors d'aquesta revisió sistemàtica van concloure que l'elastografia per ultrasò per a l'avaluació de la rigidesa muscular postictus té aplicacions clíniques manifestes. La correlació entre les avaluacions clíniques actuals i l'ecografia és prometedora i aquesta tecnologia podria proporcionar una alternativa quantitativa excel·lent.

Valoració Personal

Aquest tipus d'articles ens aporta una informació valuosa sobre una tècnica que, tot i que encara no ha assolit la maduresa (ni clínica ni tècnica), té un futur prometedor i ens alerta sobre els aspectes metodològics d'adquisició d'imatges que són importants per obtenir un resultat que sigui clínicament rellevant per als pacients. Crido l'atenció sobre la importància d'una sòlida formació per als tècnics, metges i altres col·lectius sanitaris que emprin l'ecografia (en aquest cas amb elastografia) a la seva pràctica clínica diària, que proporcioni una base segura als resultats de la prova. Cal establir protocols d'estudi que puguem seguir per garantir una fiabilitat adequada de l'elastografia. Posició del pacient, posició articular, pressió amb la sonda i altres condicions modificables tindran la repercussió sobre el pacient, l'autèntic protagonista.

Javier Álvarez González
HGU Gregorio Marañón. TSIDMN.

j.alvarezglez.prof@gmail.com

Noticias Relacionadas

TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
TC-perfusió i FFR-TC en la valoració de la malaltia coronària.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Recomanacions per netejar els transductors endocavitaris d'ultrasons entre pacients.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Avaluació de la formació en Radioteràpia: és adequada per al present? Informe sobre el taller de radioterapeutes d´ESTRO.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.
Allò que està en joc: pot millorar la interpretació de les imatges radiogràfiques un radiographer? Una revisió d'abast.