2024 - Curs d'ecografia clínica. (6ena edició). Places limitades a 16 alumnes.

Presentem un curs teòric i pràctic d’ecografia clínica per a professionals del Diagnòstic per la Imatge o altres especialitats. La necessitat formativa sorgeix de la demanda de professionals preparats en tècniques d’ecografia per a consolidar i potenciar una de les funcions pròpies dels TSIDMN com és l'obtenció d’imatges mitjançant l’ecografia. També per adaptar-se a la creixent demanda de noves aplicacions i protocols especials per a equiparar les nostres competències als estàndard europeus imprescindibles per donar servei i reduir llistes d’espera innecessàries. Hem considerat oferir sessions compactades en dues setmanes amb la finalitat de facilitar la pràctica professional habitual dels professionals. Hem aplicat innovació, pràctiques reals i gamificació com a principals eines didàctiques.

Competències

Amb aquest curs l’alumnat ha de realitzar ecografies dirigides i especialitzades musculoesquelètiques, abdominals, renovesicals, tiroides, obstètriques, mamàries vasculars i cardiovasculars amb autonomia i criteri de bones pràctiques. Ha de saber adequar l’estudi ecogràfic en funció dels escenaris clínics que es presenti, i el tipus d’exploracions que es puguin dur a terme. Reconèixer la normalitat de la patologia i les variants congènites més comuns.
Conèixer les bases físiques i tot el ventall de possibilitats que ofereixen els equipaments de darrera generació, les diferents sondes i el processament de les imatges per determinar les mesures i els plans anatòmics de cada òrgan-sistema.

Objectiu general

Farà ecografies.
Aprendrà a identificar les imatges ecogràfiques.
Buscarà les millors imatges ecogràfiques segons els protocols proposats.

Objectius específics

Aplicarà els conceptes de la física dels ultrasons per millorar les imatges.
Modificarà els paràmetres dels ecògrafs per millorar els estudis
Explorarà diferents parts del cos.
Reconeixerà les imatges de normalitat o no normalitat de diferents estudis ecogràfics.

Continguts

- Principis bàsics i d’artefactes dels ultrasons. Equipaments d’ecografia.
- Explicació del marc legal del TSDIMN a l’àrea de l'ecografia.
- Ecografia abdominal.
- Ecografia renovesical.
- Ecografia musculesquelètica de l'extremitat superior.
- Ecografia musculesquelètica de l’extremitat inferior.
- Ecografia tiroidal.
- Ecografia cardíaca.
- Ecografia vascular carotídia i EE.II.
- Ecografia mamària.
- Ecografia obstètrica 4D i 5D.

Metodologia

Volem combinar la teòrica amb la pràctica real en un entorn distès i gamificat per tal de facilitar la consecució dels objectius d’aprenentatge. Per aconseguir-ho s’impartirà material online tutoritzat abans de la demostració en directe de les tècniques ecogràfiques descrites. Posteriorment, l’alumnat podrà repetir les ecografies en directe als seus companys, sota la supervisió de dos experts.

Activitats

L’estructura de les sessions consisteix en un test inicial online de coneixements en el qual s’avalua la base teòrica ecogràfica dels participants. Les sessions pràctiques es faran a l’Hospital San Rafael (Barcelona). Les sessions presencials consisteixen en una sessió pràctica projectada “in vivo” amb voluntaris de les estructures a estudiar. Amb les bases teòriques impartides online, cada docent supervisarà un màxim de 10 alumnes en 2 equips, a més del reforç amb personal de coordinació donant suport. El tancament amb conclusions consistirà en una posada en comú de les principals dificultats i una devolució de les rúbriques dels avaluadors als participants.

 

Dirigit a:

Tècncnics en Imatge per al Diagnòstic

Lloc:

Hospital Sant Rafael - Barcelona

Programa:

De l'1 de febrer al 10 de febrer de 2024 (dijous i divendres de 16:00 h a 21:20 h, dissabtes matí de 09:00 h a 14:20 h i dissabtes tarda de 15:00 h a 20:20 h).

1 de febrer de 2024

Marc legal del TSDIMN a l’àrea d’ecografia i principis físics de l'ecografia.

Benvinguda al 6è Curs d’Ecografia Clínica.
Guia de protocols actuals, marc legal del TSIDMN a l’àrea d’ecografia.
Principis físics bàsics dels ultrasons. En línia.
Bases d’ecografia dels teixits i principals artefactes en ecografia. En línia.
Professorat: Artur Román i Rodrigo Garcia.

16:00h - 16:30h Benvinguda al curs.
16:30h - 17:40h Guia de protocols actuals i marc legal del TSIDMN a l’àrea d’ecografia.
17:40h - 18:00h Pausa.
18:00h - 19:00h Bases d’ecografia i principals artefactes en ecografia.
19:00h - 20:00h Pràctiques amb models de teixits i plans ecogràfics.
20:00h - 21:00h Taller de simulació d’artefactes en l'ecografia. Projectat directe.
21:00h - 21:20h Conclusions i tancament.

 

2 de febrer de 2024

Ecografia d'abdomen.

Anatomia bàsica abdominal i anatomia ecogràfica. En línia.
Anatomia nefrourològica ecogràfica. En línia.
Professorat: Alicia Castejón i Diego Plasencia.

16:00h - 17:00h Taller d'ecografia nefrourològica. Projectat directe.
17:00h - 18:00h Taller d’ecografia bàsica abdominal. Projectat directe.
18:00h - 18:20h Pausa.
18:20h - 19:00h Pràctica per grups ecografia abdominal /ecografia nefrourològica amb models.
19:00h - 20:00h Pràctica per grups ecografia abdominal /ecografia nefrourològica amb models.
20:00h - 21:00h Pràctica per grups ecografia abdominal/ecografia nefrourològica amb models.
21:00h - 21:20h Conclusions i tancament.

 

3 de febrer de 2024

Ecografia cardiovascular.

Doppler en estudis d'ecografia cardíaca. En línia.
Anatomia bàsica en una ecografia cardíaca i realització d’una ecocardiografia. En línia.
Professorat: José Cortés i Anna Cabanillas.

09:00h - 10:00h Taller d'ecografia cardiovascular. Projectat directe.
10:00h - 11:00h Taller d’ecografia cardíaca. Projectat directe.
11:00h - 11:20h Pausa.
11:20h - 12:00h Pràctica de sistema cardiovascular per grups amb models.
12:00h - 13:00h Pràctica de sistema cardiovascular per grups amb models.
13:00h - 14:00h Pràctica de sistema cardiovascular per grups amb models.
14:00h - 14:20h Conclusions i tancament.
14:20h - 15:00h Dinar.

Ecografia vascular d’extremitats inferiors.
Anatomia bàsica vascular i ecogràfica d’extremitat inferior. En línia.
Professorat: Bárbara Salas i Diego Plasencia.

15:00h - 16:00h Taller d’ecografia doppler-arterial d’extremitats inferiors. En línia
16:00h - 17:00h Taller d’ecografia doppler-arterial d’extremitats inferiors. Projectat directe.
17:00h - 17:20h Pausa.
17:20h - 18:00h Pràctiques per grups d’ecografia vascular EE.II. amb models.
18:00h - 19:00h Pràctiques per grups d’ecografia vascular EE.II. amb models.
19:00h - 20:00h Pràctiques per grups d’ecografia vascular EE.II. amb models.
20:00h - 20:20h Conclusions i tancament

 

8 de febrer de 2024

Ecografia vascular i endocrina.

Anatomia bàsica de la glàndula tiroides i sectors ganglionars. En línia.
Ecografia doppler carotídea. En línia.
Professorat: Bárbara Salas i Edgar Pablo Lecha.

16:00h - 17:00h Taller d'ecografia de la glàndula de la tiroide. Projectat directe.
17:00h - 18:00h Taller d’ecografia doppler carotídia. Projectat directe.
18:00h - 18:20h Pausa.
18:20h - 19:00h Pràctica per grups d’ecografia endocrina /d’ecografia dopplervascular.
19:00h - 20:00h Pràctiques per grups d’ecografia dopplervascular/ d’ecografia endocrina.
20:00h - 21:00h Pràctica per grups d’ecografia dopplervascular.
21:00h - 21:20h Conclusions i tancament.

 

9 de febrer de 2024

Ecografia ginecològica.

Anatomia ecogràfica mamària masculina i femenina. En línia.
Anatomia ecogràfica obstetrícia 4D i 5D. En línia.
Professorat: Virtudes Gómez i Cristina Cobos.

16:00h - 17:00h Xerrada sobre anatomia mamària i els materials necessaris per realitzar les puncions. Taller de mama amb model. Projectat directe.
17:00h - 18:00h Taller d'obstetrícia amb model. Ecografia 5d emocional. Projectat directe.
18:00h - 18:20h Pausa.
18:20h - 19:00h Pràctica per grups d’ecografia obstètrica.
19:00h - 20:00h Pràctica per grups d’ecografia obstètrica.
20:00h - 21:00h Pràctica per grups d’ecografia obstètrica.
21:00h - 21:20h Conclusions i tancament

 

10 de febrer de 2024

Ecografia musculesquelètica extremitat inferior.

Anatomia bàsica i ecogràfica musculesquelètica d’extremitat inferior. En línia.
Professorat: Isaac Pomés i David Román.

09:00h - 10:00h Taller d’ecografia musculesquelètica de maluc. Projectat directe.
10:00h - 11:00h Taller d’ecografia musculesquelètica de turmell. Projectat directe.
11:00h - 11:20h Pausa.
11:20h - 12:00h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
12:00h - 13:00h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
13:00h - 14:00h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
14:00h - 14:20h Conclusions i tancament.
14:20h - 15:00h Dinar.

Ecografia musculesquelètica extremitat superior.
Anatomia bàsica i ecogràfica musculesquelètica d’extremitat superior. En línia.
Anatomia bàsica teixits tous en ecogràfica musculesquelètica d’extremitat inferior. En línia.
Professorat: David Román i Wenceslao Martínez.

15:00h - 16:00h Taller d’ecografia musculesquelètica d'espatlla. Projectat directe.
16:00h - 17:00h Taller d’ecografia teixits tous. Projectat directe.
17:00h - 17:20h Pausa.
17:20h - 18:00h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
18:00h - 19:00h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
19:00h - 20:00h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
20:00h - 20:20h Conclusions i tancament.

 

Acreditacions 
Sol·licitada acreditació al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC). 

AVÍS

Amb posterioritat a l'1 de setembre de 2023 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: actedi@actedi.cat.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no assolir el mínim necessari.

Per a l'obtenció del certificat d'assistència al curs és obligatori complir el 80% d'assistència, la qual serà gravada i controlada visualment i per mitjà de preguntes aleatòries durant cada classe, les quals serviran per confirmar la presència de l'alumne. Així mateix, l'alumne haurà d'emplenar els diferents controls que es faran en finalitzar cadascun dels mòduls.

En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit o pagador, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.