2022 - Curs d'ecografia clínica. Finalitzat

Presentem la cinquena edició del curs teòric i pràctic d’ecografia clínica per a professionals del Diagnòstic per la Imatge o altres especialitats. La necessitat formativa sorgeix de la demanda de professionals preparats en tècniques d’ecografia per a consolidar i potenciar una de les funcions pròpies dels TSIDMN com és la obtenció d’imatges mitjançant l’ecografia. També per adaptar-se a la creixent demanda de noves aplicacions i protocols especials per a equiparar les nostres competències als estàndard europeus imprescindibles per donar servei i reduir llistes d’espera innecessàries. Hem considerat oferir sessions compactades amb la finalitat de facilitar la pràctica professional habitual dels professionals. Hem aplicat innovació, pràctiques reals i gamificació com a principals eines didàctiques.

Competències

Amb aquest curs l’alumnat ha de realitzar ecografies dirigides i especialitzades musculoesquelètiques, abdominals, renovesicals, tiroidees, obstètriques, mamàries vasculars i cardiovasculars amb autonomia i criteri de bones pràctiques. Ha de saber adecuar l’estudi ecogràfic en funció dels escenaris clínics que es presenti, i el tipus d’exploracions que es puguin dur a terme. Reconèixer la normalitat de la patologia i les variants congènites més comuns.
Conèixer les bases físiques i tot el ventall de possibilitats que ofereixen els equipaments de darrera generació, les diferents sondes i el processament de les imatges per determinar les mesures i els plans anatòmics de cada òrgan-sistema.

Objectiu general

Farà ecografies.
Aprendrà a identificar els imatges ecogràfiques.
Buscarà les millors imatge ecogràfiques segons els protocols proposats.

Objectius específics

Aplicarà els conceptes de la física dels ultrasons per millorar les imatges.
Modificarà els paràmetres de les ecògrafs per millorar els estudis
Explorarà diferents parts del cos.
Reconeixerà les imatges de normalitat o no normalitat de diferents estudis ecogràfics.

Continguts

- Presentació i principis bàsics ultrasons. Equipaments d’ecografia.
- Principis físics bàsics en ecografia.
- Ecografia abdominal.
- Ecografia renovesical.
- Ecografia musculesquelètica de l'extremitat superior.
- Ecografia musculesquelètica de l’extremitat inferior.
- Ecografia tiroidea.
- Ecografia cardíaca.
- Ecografia vascular.
- Ecografia mamària.
- Ecografia obstètrica 4D i 5D.
- Ecografia d’urgències. Indicacions i protocols ECOFAST.

Metodologia

Volem combinar la teòrica amb la pràctica real en un entorn distès i gamificat per tal de facilitar la consecució dels objectius d’aprenentatge. Per aconseguir-ho s’impartirà material online tutoritzat abans de la demostració en directe de les tècniques ecogràfiques descrites. Posteriorment l’alumnat podrà repetir les ecografies en directe als seus companys, sota la supervisió de dos experts.

Activitats

L’estructura de les sessions consisteix en un test inicial online de coneixements en el qual s’avalua la base teòrica ecogràfica dels participants. Les sessions pràctiques es faran a l’Hospital San Rafael (Barcelona). Les sessions presencials consisteixen en una sessió pràctica projectada “in vivo” amb voluntaris de les estructures a estudiar. Amb les bases teòriques impartides online, cada docent supervisarà un màxim de 10 alumnes en 2 equips, a més del reforç amb personal de coordinació donant suport. El tancament amb conclusions consistirà en una posada en comú de les principals dificultats i una devolució de les rúbriques dels avaluadors als participants.

 

Dirigit a:

Tècncnics en Imatge per al Diagnòstic

Lloc:

Hospital Sant Rafael - Barcelona

Passeig de la Vall d'Hebron, 107, 08035 Barcelona

Programa:

Del 15 de setembre al 24 de setembre de 2022 (dijous i divendres de 16:00h a 21:00h, dissabtes matí de 09:00h a 14:00h i dissabtes tarda de 15:00h a 21:30h).

15 de setembre de 2022. Ecografia d’abdomen.
Benvinguda al Curs d’Ecografia Clínica.
Guia de protocols actuals, marc legal del TSIDMN a l’àrea d’ecografia.
Anatomia bàsica abdominal i anatomia ecogràfica.
Anatomia nefrourològica ecogràfica.
Professorat: Alicia Castejón i Artur Román.
Coordinació: David Román.

16:00h - 17:00h Xerrada. TSIDMN a ecografia: Com podem amparar legalment la seva activitat?
17:00h - 18:00h Taller d’ecografia bàsica abdominal i nefrourològica. Projectat directe.
18:00h - 18:20h Pausa.
18:20h - 19:20h Pràctica per grups ecografia abdominal /ecografia nefrourològica amb models.
19:20h - 20:20h Pràctica per grups ecografia abdominal /ecografia nefrourològica amb models.
20:20h - 20:30h Pausa
20:30h - 21:30h Pràctica per grups ecografia abdominal/ecografia nefrourològica amb models.

16 de Setembre de 2022. Ecografia cardiovascular.
Doppler en estudis d'ecografia cardíaca.
Anatomia bàsica en una ecografia cardíaca i realització d’una ecocardiografia.
Professorat: José Cortés i Anna Cabanillas.
Coordinació: Diego Plasència.

16:00h - 17:00h Taller d'ecografia cardiovascular. Projectat directe.
17:00h - 18:00h Taller d’ecografia cardíaca. Projectat directe.
18:00h - 18:20h Pausa.
18:20h - 19:20h Pràctica de sistema cardiovascular per grups amb models.
19:20h - 20:20h Pràctica de sistema cardiovascular per grups amb models.
20:20h - 20:30h Pausa.
20:30h - 21:30h Pràctica de sistema cardiovascular per grups amb models.

17 de Setembre de 2022. Ecografia musculesquelètica.
Ecografia musculesquelètica extremitat inferior.
Anatomia bàsica i ecogràfica musculesquelètica d’extremitat inferior
Professorat: Isaac Pomés.
Coordinació: David Román.

09:00h - 10:00h Taller d’ecografia musculesquelètica de maluc. Projectat directe.
10:00h - 11:00h Taller d’ecografia musculesquelètica de turmell. Projectat directe.
11:00h - 11:20h Pausa.
11:20h - 12:20h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
12:20h - 13:20h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
13:20h - 13:30h Pausa.
13:30h - 14:30h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
14:30h - 15:00h Dinar.

Ecografia musculesquelètica extremitat superior.
Anatomia bàsica i ecogràfica musculesquelètica d’extremitat superior.
Anatomia bàsica teixits tous en ecogràfica musculesquelètica d’extremitat inferior.
Professorat: David Román i Wenceslao Martínez.

15:00h - 16:00h Taller d’ecografia musculesquelètica de espatlla. Projectat directe.
16:00h - 17:00h Taller d’ecografia teixits tous. Projectat directe.
17:00h - 17:20h Pausa.
17:20h - 18:20h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
18:20h - 19:20h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.
19:20h - 19:30h Pausa.
19:30h - 20:30h Pràctiques per grups d’ecografia musculesquelètica, amb models.

22 de Setembre de 2022. Ecografia ginecològica.
Anatomia ecogràfica mamària masculina i femenina. Online. Anatomia ecogràfica obstetricia 4D i 5D.
Professorat: Virtudes Gómez i Cristina Cobos. Coordinació: Susana López.

16:00h - 17:00h Xerrada sobre anatomia mamaria i els materials necessaris per realitzar les puncions. Taller de mama amb model. Projectat directe.
17:00h - 18:00h Taller de d'obstetricia amb model. Ecografia 5d emocional. Projectat directe.
18:00h - 18:20h Pausa.
18:20h - 19:20h Pràctica per grups d’ecografia obstètrica.
19:20h - 19:30h Pausa.
19:30h - 20:30h Pràctica per grups d’ecografia obstètrica.
20:30h - 21:30h Pràctica per grups d’ecografia obstètrica.

23 de Setembre de 2022. Ecografia vascular i endocrina.
Anatomia bàsica de la glàndula tiroides i sectors ganglionars.
Ecografia doppler carotídia i ecografia doppler doppler-arterial d’extremitats inferiors.
Professorat: Bárbara Salas i Edgar Pablo Lecha.
Coordinació: David Román.

16:00h - 17:00h Taller d'ecografia de la glàndula de la tiroides. Projectat directe.
17:00h - 18:00h Taller d’ecografia doppler carotídia i ecografia doppler doppler-arterial d’extremitats inferiors. Projectat directe.
18:00h - 18:20h Pausa.
18:20h - 19:20h Pràctica per grups d’ecografia endocrina /d’ecografia doppler vascular.
19:20h - 19:30h Pausa.
19:30h - 20:30h Pràctiques per grups d’ecografia dopplerv ascular/ d’ecografia endocrina.
20:30h - 21:30h Pràctica per grups d’ecografia doppler vascular.

24 de Setembre de 2022. Ecografia toracoabdominal d’emergències.
Anatomia bàsica i Doppler protocol ECOFAST
Ecografia toràcica d’emergències.
Taller de punció amb teixits.
Professorat: Dr. Josep Ramón Torino.
Coordinació: David LLopis.

09:00h - 10:00h Taller ECOFAST amb model. Projectat directe.
10:00h - 11:00h Taller ecografia toràcica amb model. Projectat directe.
11:00h - 11:20h Pausa.
11:20h - 12:20h Pràctiques d’ecografia toracoabdominal per grups.
12:20h - 13:20h Pràctiques d’ecografia toracoabdominal per grups.
13:20h - 13:30h Pausa.
13:30h - 14:30h Pràctiques d’ecografia toracoabdominal per grups.
14:20h - 15:00h Dinar.

Principis bàsics ultrasons. Taller de punció amb teixits.
Principis físics bàsics dels ultrasons.
Bases d’ecografia dels teixits i principals artefactes en ecografia. Online. Taller de punció amb teixits.
Professorat: Susana López i Diego Plasencia.

15:00h - 16:00h Bases d’ecografia i principals artefactes en ecografia.
16:00h - 17:00h Bases d’ecografia i principals artefactes en ecografia.
17:00h - 17:20h Pausa.
17:20h - 18:20h Pràctiques amb models de teixits i plans ecogràfics
18:20h - 19:20h Taller de punció amb teixits. Projectat directe.
19:20h - 19:30h Pausa.
19:30h - 20:30h Examen.

Acreditacions 
Acreditada per al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS) i per la Comissió de Formació Continuada del Sistema de Nacional de Salut (CFC) amb 6,7 crèdits

AVÍS

Amb posterioritat a l'1 de juliol de 2022 no s'acceptarà cap canvi o anul·lació en les inscripcions o reserves efectuades. Qualsevol canvi o anul·lació feta amb anterioritat a aquesta data, tindrà unes despeses del 25% del preu d'inscripció. Totes les modificacions o cancel·lacions hauran de ser remeses a: actedi@actedi.cat.
L'organització es reserva el dret a realitzar canvis, suspendre o posposar l'esdeveniment en el cas de no assolir el mínim necessari.

Per a l'obtenció de l'certificat d'assistència a el curs és obligatori complir el 80% d'assistència, la qual serà gravada i controlada visualment i per mitjà de perguntes aleatòries durant cada classe, les quals serviran per confirmar la presència de l'alumne. Així mateix, l'alumne haurà d'emplenar els diferents controls que es faran en finalitzar cadascun dels mòduls.

En el cas de sol·licitud de factura aquesta serà emesa a nom de l'inscrit o pagador, si la factura sol·licitada ha d'anar a nom d'empresa, aquesta no podrà beneficiar-se del preu de soci, havent d'abonar la diferència.