Resolució CIMER23

Resolució CIMER23

RESOLUCIÓ DEL CONGRÉS D'IMATGE MÈDICA I RADIOTERÀPIA 2023 BARCELONA

En finalitzar un congrés, és comú presentar un resum de les conclusions i troballes principals que es van obtenir durant l'esdeveniment. Aquestes conclusions poden variar depenent de les sessions monogràfiques, de les investigacions i presentacions realitzades. Al nostre Congrés d'Imatge Mèdica i Radioteràpia (CIMER23) finalitzat l'11 de juny de 2023, els més de 250 assistents van poder ser testimonis de:

1. Avanços científics: La intel·ligència artificial (IA) aplicada a totes les modalitats d'imatge, tant de planificació com d'adquisició, processament i fins i tot manteniment d'equips, ha estat el tema més rellevant i amb un futur tant prometedor com incert. En la mateixa línia, la impressió 3D per elaborar models d'implants personalitzats obtinguts a través d'imatges de TC i RM ja estan implementats als centres de referència hi ha a més a més en mans de tècnics en imatge, radioteràpia i medicina nuclear. La protonteràpia, com a futur del tractament eficient contra el càncer i les tècniques de contorneig que utilitzen la base de la imatge mèdica, han estat les innovacions destacades pels companys de radioteràpia experts en l'especialitat.

2. Investigacions destacades: S'han presentat estudis de sistemes d'organització de fluxos de treball en ecografia duts a terme per tècnics, aplicacions d'intel·ligència artificial per a procediments assistencials i anàlisi del sistema formatiu actual que deixen en evidència les febleses principals.

3. Tendències emergents: Hi ha unanimitat en què la figura del coordinador tècnic està sent la principal font de debat a les àrees temàtiques de comandament intermedi. D'una banda, la manca de formació en gestió d'equips de treball dels professionals que ascendeixen al càrrec i que han d'autogestionar-se, sovint compartir tasques assistencials en percentatges de vertigen i amb la dificultat de comptar amb ofertes públiques que es corresponguin amb noves responsabilitats. Només en dues de les comunitats autònomes de l'Estat aquesta figura ja ha estat creada a l'àmbit públic, i ara el repte consisteix que les altres comunitats apliquin la legislació al respecte. En una altra línia competencial, encara que amb el mateix rerefons, ha aparegut la inquietud dels professionals que imparteixen docència: Les especificacions de l'ensenyament públic no permeten als tècnics incorporar-se com a docents per la condició de graduats no universitaris, i consegüentment la impossibilitat d'accedir-hi al màster pedagògic habilitant. En el mateix sentit, però a l'altra cara de la moneda, els professionals que per currículum sí que estan habilitats per exercir la docència, no tenen, en la major part dels casos, l'experiència professional ni les competències tècniques específiques dels professionals de la imatge mèdica i la radioteràpia.

4. Col·laboració i networking: Les especialitats d'imatge mèdica, radioteràpia, medicina nuclear i dosimetria s'han pogut veure reflectides entre si amb les febleses i necessitats complementàries. D'una banda, la psicooncologia, especialitat en què estan entrenats els/les professionals de la radioteràpia, i de l'altra, la imatge mèdica amb què han de processar la planificació del tractament. Un Grau en Imatge Mèdica i Radioteràpia conjunt ha de posar fi a aquesta situació i al parèntesi, es duran a terme projectes de cooperació entre les diferents especialitats per poder aconseguir la competència completa. També hi ha compromís de les diferents entitats participants en el Congrés (ACTEDI, SEGRA, SEOR, Radiòlegs de Catalunya i EFRS) per elaborar documents i guies que permetin l'escenari adequat per a la creació del Grau Universitari en Imatge Mèdica i Radioteràpia a Espanya. En un altre àmbit en què conflueixen moltes sinergies, s'ha vist també la possibilitat de col·laborar amb ONG de pacients que han abraçat la idea de formar els voluntaris en acompanyament a les persones ateses als serveis d'imatge mèdica i radioteràpia i fins i tot participar en programes de cooperació internacional, especialment al camp de l'ecografia.

5. Desafiaments i àrees de millora: Hem vist com és d'important disposar d'una cobertura legal com les que tenen algunes entitats professionals en cas de fer front a l'error assistencial, alhora que ho és la revisió de les pòlisses vigents i la possibilitat cercar noves fórmules col·legials que ofereixin una major estabilitat i cobertura legal. Després de l'èxit de les innovacions a IA, les habilitats a IE (Intel·ligència emocional) s'han traduït en una assistència massiva als continguts en atenció a les persones i la filosofia de la compassió. Els programes de garantia de qualitat han aparegut també com una àrea en què els professionals s'han d'implicar de manera consistent amb dissenys formatius a mida en què s'impliqui els mateixos professionals.

6. Aplicació pràctica: Els principals coneixements que s'han adquirit a CIMER23 van en la direcció d'incentivar el professional a formar-se en sistemes que utilitzin sistemes d'IA, programes de processament d'imatge 3D i estratègies IE per relacionar-se amb els professionals i les persones ateses des d'una altra perspectiva més compassiva i humana. La necessitat de pertànyer a entitats de tècnics amb serveis per a tècnics i que disposin de literatura científica en castellà o anglès és imprescindible per aplicar la pràctica basada en l'evidència que ajudarà a treballar de manera eficaç i eficient, amb índexs elevats de qualitat i indicadors optimistes en protecció radiològica.

David Llopis González

President de CIMER23

Noticias Relacionadas

Homologació de titols.
Homologació de titols.
Setmana de Seguretat en RM.
Setmana de Seguretat en RM.
Nou Reglament d'intel·ligència artificial de la UE publicat al Diari Oficial.
Nou Reglament d'intel·ligència artificial de la UE publicat al Diari Oficial.
Criteris per a la renovació i actualització de la tecnologia d'imatge mèdica: Anàlisi post-INVEAT.
Criteris per a la renovació i actualització de la tecnologia d'imatge mèdica: Anàlisi post-INVEAT.